Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Formy i gatunki solowe w romantyzmie - Pieśń solowa z towarzyszeniem fortepianu

  Charakterystykę muzyki XIX wieku rozpoczynamy od form najmniejszych rozmiarami, najpełniej bowiem oddawały one romantyczną postawę twór­czą. Jednym z pierwszych zwiastunów nowej epoki była pieśń. I chociaż historia pieśni jest niemal tak stara jak dzieje muzyki, cała spuścizna pieśniowa wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /13 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMANTYZM - Wielkie formy wokalno - instrumentalne

  W złożonym i wielokierunkowym rozwoju muzyki XIX-wiecznej muzy­ka wokalno-instrumentalna była przejawem różnych postaw estetyczno-artystycznych. Większość jednak kompozycji napisanych na tę obsadę mieści się w nurcie religijnym. Oratorium, kantata, msza i inne gatunki religijne podlegały tym samym...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /5 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasycyzm w muzyce polskiej - Muzyka sceniczna

  W 1765 roku Stanisław August Poniatowski utworzył polski teatr publiczny. Początkowo mieścił się on w budynku wzniesionym za czasów króla Augusta II, ale w 1779 roku otrzymał stałą siedzibę w nowo wybudowanym gmachu Teatru Narodowego na placu Krasińskich. Sta­nisław August otaczał się — podobnie jak...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /13 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska kultura muzyczna w początkach XIX wieku. U progu romantyzmu - Inni kompozytorzy

  Oprócz Elsnera i Kurpińskiego twórczość operową uprawiali także inni polscy kompozytorzy: Franciszek Mirecki, Wincenty Ferdynand Lessel, Karol Lipiński, Józef Damse, Wincenty Gorączkiewicz, Józef Wygrzywal-ski. Dzieła sceniczne kompozytorów polskich uwidaczniają proces krysta­lizowania się narodowego...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /9 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasycyzm w muzyce polskiej - Muzyka religijna

  Systematykę polskiej muzyki religijnej powstałej w XVIII wieku utrudnia fakt, że wiele bogatych materiałów źródłowych znajduje się w dalszym ciągu w archiwach, bibliotekach oraz zbiorach klasztornych i parafial­nych. Intensywne badania prowadzone przez muzykologów i etnografów pozwoliły na odnalezienie...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /12 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Romantyzm w sztuce XIX wieku

  Etymologia pojęcia „romantyzm" sięga czasów starożytnych, kiedy wśród podbitych narodów zaczęły się pod wpływem łaciny modyfikować języki „lokalne", ludowe, które nazywano lingua romana (lać. 'język romański'). W ten sposób określenie lingua romana odnosiło się do każdego nieła-cińskiego...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /22 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasycyzm w muzyce polskiej - Pieśni i kantaty świeckie

  Warszawa, która stanowiła centrum kultury muzycznej XVIII wieku, w czasach panowania Zygmunta Augusta była bardzo zaludnionym ośrodkiem, silnie zróżnicowanym pod względem klasowym i narodowo­ściowym. Sytuacja taka musiała znaleźć wyraz w różnorodności zainte­resowań muzycznych społeczeństwa, a...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /7 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASYCYZM - Muzyka instrumentalna: Temat z wariacjami i technika wariacyjna

  Dominacja form tematycznych w muzyce klasycznej i poddawanie te­matów pracy przetworzeniowej zadecydowały o ogromnym znaczeniu techniki wariacyjnej. Wariacyjność — jedna z najstarszych form prze­obrażania materii dźwiękowej — w muzyce klasycznej stosowana była na szeroką skalę. Mogła ona kształtować...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /4 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMANTYZM - Cechy warsztatu kompozytorskiego. Harmonika i instrumentacja

  Ideom estetycznym romantyzmu, a w szczególności uzyskiwaniu efektu wzmożonej ekspresji podporządkowane zostały środki techniczne, głównie w dziedzinie harmoniki i instrumentacji.

  Elementem traktowanym przez romantyków szczególnie nowatorsko była harmonika. Rozwój harmoniki romantycznej został ukierunkowany...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /8 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasycyzm w muzyce polskiej - Muzyka instrumentalna

  W 2. połowie XVIII wieku w Polsce rozwijały się różne rodzaje muzyki instrumentalnej, zarówno orkiestrowej, jak i kameralnej. Należały do nich znane z muzyki europejskiej formy, tj. symfonia, koncert, sonata solowa, utwory kameralne oraz stylizowane formy taneczne, kompono­wane na różne składy wykonawcze...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /11 139

  praca w formacie txt

Do góry