Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Formy i gatunki solowe w romantyzmie - Sonata. Wielkie formy solowe

  W XIX wieku ilość komponowanych sonat w porównaniu z epokami baroku i klasycyzmu znacznie się zmniejszyła. Słabsze zainteresowanie formą sonaty było w tym czasie wynikiem preferowania innych rodzajów instrumentalnych — miniatur, koncertu oraz wielkich form o swobodnej budowie. Sonata w romantyzmie stała...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /4 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMANTYZM - Opera i inne formy sceniczne: Francja

  We Francji do połowy XIX wieku dominowała tzw. grand opera (fr. 'wiel­ka opera'), czyli opera heroiczna o tematyce bohatersko-historycznej. Jej przedstawicielami niejednokrotnie nie byli rodowici Francuzi, ale przybysze mieszkający w Paryżu, w tym czasie „muzycznej stolicy" Europy. Siła oddziaływania opery...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /6 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMANTYZM - Muzyka kameralna

  Repertuar XIX-wiecznej muzyki kameralnej stanowią głównie utwory kompozytorów, których zwykło się określać jako kontynuatorów klasyków wiedeńskich, w szczególności L. van Beethovena. Gatunki kameralne reprezentowane są przede wszystkim w twórczości F. Schuberta, R. Schu-manna, F. Mendelssohna, J. Brahmsa...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /3 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMANTYZM - Opera i inne formy sceniczne: Włochy

  Opera we Włoszech stosunkowo długo zachowała tradycyjną postać. Oznaczało to prymat muzyki nad słowem, a w kwestii czysto formalnej — wyraźne oddzielenie recytatywów i arii, chociaż coraz częściej obecny był w operach recytatyw z towarzyszeniem orkiestry, a nie wyłącznie basso continuo. W ciągu...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /6 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMANTYZM - Twórczość orkiestrowa

  W ramach muzyki orkiestrowej kompozytorzy uprawiali rozmaite ga­tunki: symfonię, uwerturę koncertową, suitę, muzykę teatralną, a także nowe — wykształcone na polu muzyki programowej. Najważniejszym ga­tunkiem orkiestrowym w XIX wieku była symfonia. Pierwsi kompozy­torzy romantyczni byli bezpośrednimi...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /2 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMANTYZM - Opera i inne formy sceniczne: Niemcy

  Wolny strzelec Carla Marii von Webera otwiera w roku 1821 erę romantyczną w historii opery niemieckiej. Dzieło to (scharakteryzowane już wcześniej) jest pionierskim i najwybitniejszym utworem operowym w Niemczech w 1. połowie XIX wieku. Baśniowa tematyka, sugestywna rola instrumentacji oraz wyraziste linie...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /11 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMANTYZM - Kontynuacja tradycji klasycznych w symfonii

  Nawiązywanie do wzorów klasycznych nie oznaczało biernego naśladow­nictwa i „kopiowania" klasyków. W zasadzie nawiązywanie ograniczało się w wielu przypadkach jedynie do przejęcia klasycznego układu cyklu symfonii, chociaż i w tym względzie bez trudu znajdziemy odstępstwa od czteroczęściowej budowy i...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /8 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMANTYZM - Kompozytorzy XIX wieku

  Ustalenie jednej właściwej i wyczerpującej listy najwybitniejszych kom­pozytorów romantycznych jest sprawą niezmiernie trudną. Dziedzictwo muzyczne romantyzmu to ogromna ilościowo literatura dzieł różnego rodzaju, a wskazywanie kompozytorów „najlepszych" jest zawsze obcią­żone subiektywnym...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /11 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMANTYZM - Opera i inne formy sceniczne: Kraje słowiańskie

  W krajach słowiańskich najsilniejszą inspiracją dla twórców opery oka­zały się tradycje ludowe i elementy narodowe. W zakresie formy dzieła operowego i środków warsztatowych kompozytorzy słowiańscy korzystali ze zdobyczy operowych „centrów", niemniej wyposażali swe utwory w oryginalne, właściwe swemu...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /3 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMANTYZM - Programowa muzyka symfoniczna

  Rozkwit muzyki programowej nastąpił w 2. połowie XIX wieku. Był on ściśle związany z rozwojem literatury romantycznej i z myślą estetyczną tamtej epoki. Wielkie tematy, wielcy bohaterowie przenikają literaturę, a za jej pośrednictwem muzykę.

  Geneza muzyki programowej XIX wieku sięga jeszcze...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /14 643

  praca w formacie txt

Do góry