Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Romantyzm w muzyce polskiej - Kompozytorzy Młodej Polski

  Nazwę „Młoda Polska" przejęto do muzyki z literatury i sztuk plastycz­nych. Termin ten jest przeniesieniem tytułu cyklu programowych arty­kułów opublikowanych w krakowskim „Życiu" w 1898 roku przez krytyka literackiego, publicystę i pisarza — Artura Górskiego. Literatura Młodej Polski ukształtowała się...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /14 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Romantyzm w muzyce polskiej - Warunki życia muzycznego w Polsce w XIX wieku

  W XIX wieku kultura polska znalazła się w szczególnie trudnych warunkach. W każdym z zaborów możliwości jej rozwoju były różne. Zabór pruski powodował nasilającą się germanizację polskich ziem. W zaborze rosyjskim dążono wręcz do powstrzymania aktywności twór­czej narodu. I jeśli w ogóle można...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /5 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Romantyzm w muzyce polskiej - Fryderyk Chopin

  Fryderyk Franciszek Chopin urodził się w 1810 roku w Żelazowej Woli koło Warszawy. Od najwcześniejszych lat swego życia związał się z War­szawą, gdzie mieszkał, zasłynął jako wybitnie uzdolnione dziecko, kształ­cił się i koncertował. Do dwunastego roku życia pobierał naukę w domu; pierwszych...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /32 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Romantyzm w muzyce polskiej - Polscy twórcy romantyczni w 1. połowie XIX wieku

  Geniusz Chopina zdominował twórczość innych kompozytorów polskich — rówieśników Chopina, a także artystów starszej i młodszej generacji. W trudnych warunkach niewoli działało wielu polskich muzyków — jedni na emigracji, inni w kraju. Podejmowali w swej twórczości wszystkie podstawowe gatunki muzyczne...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /4 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Romantyzm w muzyce polskiej - Stanisław Moniuszko

  Moniuszko należy do grona tych kompozytorów polskich, którzy pozostali w kraju i rozwijali działalność w trudnych dla narodu warunkach. Nic więc dziwnego, że jego twórczość nosi szczególnie wyraźne znamiona narodowe.

  Stanisław Moniuszko urodził się 5 maja 1819 roku w Ubielu koło Mińska. O czasach...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /17 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Romantyzm w muzyce polskiej - Wiolinistyka w twórczości Henryka Wieniawskiego

  Dominujący nurt w twórczości Wieniawskiego stanowiły utwory wirtuo­zowskie, będące wypadkową stylu brillant i stylu Paganiniego. Obok utworów wybitnie popisowych Wieniawski pisał jednak również kompo­zycje liryczne, skupiające się na wyrazowości i kantylenie. Większość popisowych dzieł estradowych...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /5 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMANTYZM - Oblicze muzyki w ostatnich dekadach XIX wieku

  Im bliżej końca XIX stulecia, tym bardziej wyraziste stają się różnice postaw kompozytorów w zakresie dobierania formy utworu i estetyki wyrazu muzycznego. Jedni ulegają modzie na wielką formę i ogromny arsenał środków wykonawczych, podczas gdy inni szukają możliwości uzyskania silnego wyrazu za...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /7 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMANTYZM - Koncert instrumentalny i inne formy solowe z udziałem orkiestry

  W okresie romantyzmu koncert podlegał tym samym tendencjom roz­wojowym co inne formy i gatunki muzyczne.

  Dzieje muzyki to nie tylko historia form, gatunków i przeobrażeń materii dźwiękowej. Historia muzyki to także historia muzyków, ich osobowości i postaw twórczych — nierzadko różnych nawet u jednego...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /9 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy i gatunki solowe w romantyzmie - Miniatura instrumentalna

  W XIX wieku w muzykowaniu domowym obok pieśni solowej ważne miejsce zajęła miniatura instrumentalna. Epoka romantyzmu przyniosła ogromną ilość utworów miniaturowych, które pomimo niedużych roz­miarów zawsze zawierały pewien ładunek emocjonalny. W rzeczywistości tylko część miniatur, tych...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /21 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMANTYZM - Opera i inne formy sceniczne

  Gatunkiem wzbudzającym najwięcej namiętności i zdobywającym naj­szersze grono odbiorców była opera. Jej widowiskowy charakter (dzia­łające postacie, kostiumy, dekoracje i rekwizyty) z ogromną siłą oddzia­ływał na wyobraźnię widza. Jeszcze w XVIII wieku królestwem opery były Włochy i Francja (w...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /9 712

  praca w formacie txt

Do góry