Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  XX WIEK - Impresjonizm

  Nazwa tego kierunku artystycznego wywodzi się z malarstwa, a dokład­niej od tytułu obrazu Claude'a Moneta Impresja — wschód słońca. Obraz ten, wraz z płótnami innych twórców, został wystawiony w Paryżu w 1874 roku. Jeden z krytyków, wzburzony tym nowym pomysłem w sztuce malarskiej, opuścił wystawę...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /20 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  XX WIEK - Olivier Messiaen i jego uczniowie. Serializm i aleatoryzm

  Olivier Messiaen (1908-1992) zajmuje w muzyce XX wieku pozycję wyjątkową. Jego twórczość wywarła znaczący wpływ na rozwój po­wojennej awangardy. Messiaen był ponadto wybitnym teoretykiem i pe­dagogiem. Pisząc muzykę, tworzył jednocześnie jej podstawy teoretycz­ne. Koncepcje Messiaena zogniskowały się...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /20 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Syntezy stylistyczne po I wojnie światowej - Muzyka w Europie: Twórcy niemieccy

  Wśród twórców, którzy znaleźli własną i oryginalną metodę pogodzenia nowoczesności z tradycją, znalazł się niemiecki kompozytor Paul Hin-demith (1895-1963). Uważa się go za odnowiciela muzyki niemieckiej. W Niemczech do początku lat dwudziestych naszego stulecia panował jeszcze neoromantyzm...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /8 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  XX WIEK - Ekspresjonizm

  Podobnie jak w przypadku impresjonizmu, termin „ekspresjonizm" na określenie kierunku artystycznego w muzyce został przejęty z malarstwa oraz literatury. Kierunek ten rozwinął się zwłaszcza w Niemczech i Au­strii jako bezpośredni rezultat kryzysu kultury i rozkwitu irracjonalizmu. Malarstwo...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /14 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Syntezy stylistyczne po I wojnie światowej - Muzyka w Europie: Bela Bartok

  Po „klasyczne" formy sięgał w swej twórczości kompozytor węgierski Bela Bartok (1881-1945). Chętnie wykorzystywał formę sonaty, suity, koncertu oraz kwartetu smyczkowego. Bartok zachował dawne nazwy form, zasadę cykliczności, a ponadto wiele uwagi poświęcał pracy mo-tywicznej i przetworzeniowej. Do...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /4 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  XX WIEK - Dodekafonia

  Dodekafonia okazała się jednym z bardziej radykalnych kroków w dzie­dzinie organizacji materiału dźwiękowego. Jest to wyłącznie technika kompozytorska, nie zaś kierunek artystyczny czy styl właściwy jednemu kompozytorowi. Dodekafonia, czyli technika dwunastodźwiękowa lub dwunastotonowa (z gr. dodeka...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /15 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Syntezy stylistyczne po I wojnie światowej - Muzyka w Europie: Kompozytorzy czescy

  XX wiek przynosi również dalszy, owocny rozwój muzyki w krajach słowiańskich. W muzyce czeskiej pierwszoplanowe znaczenie zyskała twórczość Leośa Janaćka, Aloisa Haby — eksperymentatora w zakresie muzyki ćwierćtonowej — oraz Bohuslava Martinu.

  Inspirującą siłą dla twórczości Leośa Janaćka...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /3 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Syntezy stylistyczne po I wojnie światowej - Muzyka w Europie

  Po zakończeniu wojny i klęsce Niemiec Paryż stał się kulturalną stolicą Europy. Tutaj rozwijała swą działalność Nadia Boulanger (1887-1979), uznana za największy autorytet pedagogiczny w XX wieku. N. Boulanger wykształciła wielu wybitnych artystów różnych narodowości. Wygłosiła wiele odczytów o...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /1 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  XX WIEK

  Muzyka XX wieku jest najtrudniejsza do ujęcia syntetycznego. Opraco­wania dotyczące tego czasu są bardzo różne — tak różne jak kryteria porządkujące ten okres twórczości muzycznej. Kryteria stosowane w pe-riodyzacji muzyki XX wieku wynikają przede wszystkim z ogólnego, tj. historyczno-kulturowego, oblicza...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /8 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Romantyzm w muzyce polskiej - Dwutorowość rozwoju muzyki polskiej w 2. połowie XIX wieku

  Polska kultura muzyczna w 2. połowie XIX wieku była silnie zróżnico­wana. W tym czasie zaznaczyły się dwie orientacje: zachowawcza oraz nastawiona na przejmowanie nowych zdobyczy technicznych i formal­nych. Przez długi czas wydawano i rozpowszechniano dzieła najwybit­niejszych kompozytorów: Chopina...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /14 426

  praca w formacie txt

Do góry