Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  XX WIEK - Zmierzch partytury?

  Nowe propozycje w zakresie brzmień wykorzystywanych w muzyce spo­wodowały konieczność wprowadzenia nowej notacji. Innowacje w zakre­sie notacji muzycznej rozwinęły się w dwóch kierunkach:

  — do partytury wprowadzono wiele nowych określeń słownych i zna­ków graficznych, odnoszących się najczęściej do —...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /2 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Włodzimierz Kotoński

  Jednym z pierwszych entuzjastów muzyki elektronicznej i innych form muzyki eksperymentalnej był Włodzimierz Kotoński (ur. 1925). Styl kompozytora kształtował się ewolucyjnie — od zainteresowań folklorem góralskim (Tańce góralskie na orkiestrę, 1950) po awangardowe techniki twórcze. Ten nowy okres...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /3 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka polska w czasie II wojny światowej i w pierwszych latach po wojnie

  Rozwijający się w latach międzywojennych neoklasycyzm polski nie osiągnął wówczas swego apogeum. Kierunek ten okazał się bardzo żywotny również w muzyce lat II wojny światowej oraz w okresie powojennym. Ostatnia, powojenna faza rozwoju tego kierunku, jako najbardziej dojrzały etap recepcji neoklasycyzmu...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /13 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  XX WIEK - Muzyka wykorzystująca nowe technologie produkowania i nagrywania efektów akustycznych

  Dwa przedsięwzięcia w połowie XX wieku dały początek nowej dziedzinie muzyki — muzyki komponowanej za pomocą nowych technologii wy­twarzania i odtwarzania dźwięków:

  1. W 1948 roku francuski kompozytor i akustyk Pierre Schaeffer (1910-1995) utworzył „Club d'Essaiw” (W 1951 roku w miejsce „Club d'Essai"...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /10 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Syntezy stylistyczne po I wojnie światowej - Muzyka w Europie: Siergiej Prokofiew i inni twórcy rosyjscy

  Twórczość Siergieja Prokofiewa (1891-1953) odegrała ważną rolę w roz­woju muzyki europejskiej 1. połowy XX wieku. W latach 1913-1914 kompozytor przebywał w Anglii i we Włoszech. Cztery lata później wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, skąd przeniósł się następnie do Francji (Paryż). Do Rosji...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /8 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Syntezy stylistyczne po I wojnie światowej - Muzyka w Europie: Igor Strawiński

  W twórczości Igora Strawińskiego (1882-1971) wyróżnia się trzy główne okresy:

  I — rosyjski, zdominowany muzyką baletową,

  II — neoklasyczny (po I wojnie światowej),

  III — pozostający pod wpływem techniki serialnej (po 1950 roku).

  Cechy typowe dla całej twórczości kompozytora to zmienne akcenty...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /7 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Syntezy stylistyczne po I wojnie światowej - Muzyka w Europie: Muzyka angielska

  Muzykę angielską 1. połowy XX wieku cechowało nawiązywanie do minionych epok i podstawowych kierunków muzyki XX-wiecznej zapo­czątkowanych na kontynencie. Wysoce indywidualne podejście do muzyki XIX wieku zaprezentował w swych utworach Gustaw Holst (1874-1934). Nazwisko tego kompozytora kojarzone bywa...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /3 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Syntezy stylistyczne po I wojnie światowej - Muzyka w Europie: Kompozytorzy francuscy

  Twórczość Debussy'ego i Ravela znacznie wzmocniła pozycję Francji w międzynarodowym świecie muzyki. Ich twórczość, bardzo samodzielna stylistycznie, przyćmiła nieco dokonania innych kompozytorów francuskich. Jednym z nich jest — wspominany już wcześniej przy okazji impresjonizmu — Albert Roussel...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /11 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Syntezy stylistyczne po I wojnie światowej - Muzyka amerykańska

  W XX wieku rozkwit życia muzycznego w Stanach Zjednoczonych miał charakter bardzo dynamiczny. Już w pierwszych dwóch dekadach rozbudowano sieć organizacji i instytucji muzycznych. Uznanie muzyki przez uniwersytety i wyższe uczelnie za element ogólnego — a zatem obowiązującego — wykształcenia wpłynęło na...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /14 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Syntezy stylistyczne po I wojnie światowej - Muzyka w Europie: Kompozytorzy włoscy

  Po I wojnie światowej w muzyce włoskiej zaznaczył się powrót do form instrumentalnych, co po okresie dominacji opery w tym ośrodku ozna­czało nawiązanie do wspaniałych tradycji włoskiego baroku w muzyce instrumentalnej. Wśród czołowych przedstawicieli muzyki włoskiej w XX wieku znaleźli się m.in...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /1 426

  praca w formacie txt

Do góry