Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Muzyka polska po 1956 roku

  Jednym z pierwszych przejawów walki o nową muzykę była Grupa 49, utworzona przez trzech młodych kompozytorów: Tadeusza Bairda, Ka­zimierza Serockiego i Jana Krenza. Inicjatywy Grupy 49 i innych twór­ców, którzy dołączali do grona poszukujących nowych dróg rozwoju muzyki polskiej, sprzyjały stopniowemu...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /3 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  XX WIEK - Muzyka polska

  Ważnym momentem w dziejach polskiej kultury muzycznej było otwarcie w 1901 roku Filharmonii Warszawskiej. Rozpoczął się ożywiony ruch koncertowy i wydawniczy. Stworzenie w Warszawie stałej orkiestry symfonicznej, co w dużej mierze przyczyniło się do wzrostu zaintereso­wania kompozytorów polskich muzyką z...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /1 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grażyna Bacewicz

  Grażyna Bacewicz (1909-1969) należy do grona najwybitniejszych twór­ców polskiej muzyki współczesnej. Część przedwojennego dorobku kompo-zytorki uległa niestety zniszczeniu (w sytuacji przymusowych powtórnych debiutów kompozytorskich znaleźli się także m.in. Bolesław Woytowicz, Piotr Perkowski). W nowym...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /3 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  XX WIEK - Muzyka polska: Karol Szymanowski

  Szymanowski, urodzony w 1882 roku, wzrastał w utalentowanej i roz-muzykowanej rodzinie. Dzieciństwo spędzone w Tymoszówce wspominał później kompozytor jako czas doświadczania miłości rodzinnej, miłości ojczystej ziemi, jej tradycji i kultury, a także pierwszych doświadczeń muzycznych. Dom Szymanowskich...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /18 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Witold Lutoslawski

  Stylistyka kompozytorska Witolda Lutosławskiego (1913-1994), którego twórczość rozciąga się od czasów przedwojennych po lata dziewięćdzie­siąte, podlegała przemianom. W swoich wczesnych utworach Lutosławski nawiązywał do neoklasycyzmu i folkloryzmu, czego przykładami są: Melodie ludowe i Bukoliki na...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /7 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  XX WIEK - Muzyka polska w latach międzywojennych

  Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku stworzyło całkowicie nową sytuację w muzyce polskiej. Centrum życia i ruchu muzycznego stała się Warszawa; tu zaczęli się osiedlać na stałe niemal wszyscy wybitni kompozytorzy, wśród nich także wracający po długoletnim po­bycie za granicą.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /1 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kazimierz Serocki

  Wraz z twórczością Kazimierza Serockiego (1922-1981) odżyła w mu­zyce polskiej idea dodekafonii. Po pierwszych próbach zastosowania tej techniki w pieśniach, Suicie preludiów i Musica concertante (1958) kom­pozytora zainteresowały możliwości wynikające z aleatoryzmu, tj. zasto­sowania swobody w układzie...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /4 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka polska w latach międzywojennych - W kręgu dawnych tradycji

  Równolegle z Karolem Szymanowskim działali i komponowali m.in. Fe­liks Nowowiejski, Witold Maliszewski, Eugeniusz Morawski, Stanisław Niewiadomski, Bolesław Wallek-Walewski, Ludomir Rogowski.

  Spośród dzieł Feliksa Nowowiejskiego (1877-1946) na uwagę zasłu­gują oratoria: Quo vadis (wg H. Sienkiewicza)...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /5 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tadeusz Baird

  Wczesne utwory Tadeusza Bairda (1928-1981) powstałe u schyłku lat czterdziestych i na początku pięćdziesiątych, np. Sinfonietta (1949), dwie pierwsze symfonie (1950 i 1952), Uwertura w dawnym stylu na orkie­strę (1950), Suita w dawnym stylu „Colas Breugnon" na orkiestrę smyczkową z fletem (1951) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /3 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka polska w latach międzywojennych - Nowe kierunki

  Najmłodsze pokolenie przedwojennych twórców pozostawało pod silnym wrażeniem i wpływem bogatej stylistycznie muzyki Szymanowskiego. Niemałe znaczenie miało też oddziaływanie muzyki innych ośrodków europejskich. O ile kilka pokoleń kompozytorów polskich -urodzonych w ostatnich dekadach XIX wieku...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /9 186

  praca w formacie txt

Do góry