Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Liturgia

  Ważnym elementem społecznego życia chrzescijanskiego w kosciele stała sie liturgia. w którejmuzyka odgrywała dua role. W Nowym Testamencie liturgia oznacza wszystkie czynnoscizwiazane z kultem Boga.

  Tworząc własna liturgie, chrzescijanstwo musiało wchłonacelementy mocno ju rozbudowanej liturgii...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka średniowiecza europejskiego - granice czasu

  Ramy czasowe sredniowiecza były długo przedmiotem sporów. W Europie srodkowej. a wiec iw Polsce, przyjmuje sie za daty graniczne - upadek cesarstwa zachodnio-rzymskiego w r. 476 i zdobycie Konstantynopola przez Turków w r. 1453. choc z pewnoscia odkrycie Ameryki w1492 jest data wyrazistsza. W muzyce owe ramy...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka średniowieczna

  Sredniowiecze - epoka sztuki romanskiej i gotyckiej, architektur sakralnej, wspaniałych katedri zamków, w dziedzinie muzyki jest epok wokalnej sztuki religijnej. Rozwój muzyki zaley tuw prostej linii o rozwoju liturgii chrzescijanskiej; uwidacznia sie to ju w okresie wczenego chrzescijanstwa z jego...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /1 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rytmika greckiej muzyki antycznej

  W 1883 r. w Małej Azji odnaleziono zapis skolionu, czyli piesni w tonacji frygijskiej.Transkrypcja tego przykładu zaledwie w przyblionej formie oddaje tresc oryginału, dajactylko niejasne wyobraenie o metodach kształtowania linii melodycznej.

  O wiele wiecejwiemy o rytmice tej muzyki, i to głównie dlatego...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /1 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka a etyka

  Kada z podanych skal miała w swiadomosci Greków własny etos (cthos}, własny wyraz.Skale czesto zwiazane były z charakterem muzyki. Grecy znali te chrornaty-ke, a nawetcwierctonowosc, która okreslali (nieco inaczej ni my dzisiaj) mianem enharinoniki.

  Charakterystyczne, że pojawienie sie tych odmian...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /1 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zabytki muzyki greckiej

  W przeciwienstwie do licznych i obszernych traktatów teoretycznych, poswieconych główniesystemowi muzycznemu Greków, praktycznej muzyki starogreckiej własciwie nie znamy.Pozostało z niej zaledwie pietnascie zabytków, wszystkie w zapisie nutowym, majacycholbrzymia wartosc dla historyków.

  A oto zachowane zabytki...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /2 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia greckiej muzyki antycznej

  Historia greckiej muzyki antycznej jest nierozerwalnie zwiazana z historia greckiej kultury.Grecy wierzyli, e muzyka pochodzi od bogów, którzy take ja wykonywali. Z bogami moglikonkurowac ludzie. W okresie kretensko-rnykenskim (do X w. p.n.e.) rozwija sie głównietaniec i pantomima, ale obok nich równie muzyka...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /2 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria greckiej muzyki antycznej

  Grecy rozwineli bardzo obszerna i szczegółowa teorie muzyki, przy czym najbardziejzasłueni sa tu Pitagoras, Arystoksenos i Didymos. Pitagoras (VI w. p.n.e.) zbudował systemmuzyczny na drodze eksperymentów: dzielac strune monochordu (instrumentu badawczego ojednej strunie) na czesci, otrzymał czysty strój...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /2 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapis muzyki greckiej

  Poezja grecka, grecka plastyka i architektura wyznaczaja europejskiej kulturze najwyszarange i po dzis dzien maja wielkie znaczenie. Dzieła te nie tylko przetrwały a do naszychcz;iwv>, ale sa dla naszej europejskiej kultury wiecznie ywe. Inaczej jest z muzyka. Z kilkunielicznych zachowanych przykładów muzyki...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /1 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka epoki starożytnej

  Muzyka staroytna: muzyka kultów i uroczystosci, w której jedno prawo wydawało siekanoniczne - jednosc slowa, dzwieku i tanca. Szkoda, al własciwie, e tak niewiele z niejzostało, zaledwie kilkanascie zabytków muzycznych i szereg mało dla nas czytelnychtraktatów teoretycznych. A przecie to w owej epoce z...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /1 140

  praca w formacie txt

Do góry