Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Ars antiqua

  Ars antiqua, czyli: stara sztuka. Około r. 1330 Jacobus z Liege rzucił hasło, które pozwoliłookreslic dwa wane okresy w dziejach muzyki sredniowiecznej: regnat nova (ars), exulatantiqua (niech rzadzi nowa sztuka, dawna niech bedzie wykleta). Ars antiqua obejmuje okresnotacji menzuralnej (ars cantus...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoretycy epoki ars antiqua

  W epoce ars antiqua działali teoretycy: Johannes de Garlandia (przypuszczalnie ur. ok. 1190,zm. przypuszczalnie w 1272, w Paryu pojawił sie ok. 1217),FrancozKolonii (działał wpołowie XIII w.), Petrus de Cruce (działał w drugiej połowie XIII w.), a pózniej teoretykangielski Walter Odington (ur. ok. 1278). W...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /2 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy okresu ars antiqua

  W okresie ars antiqua stosowano przede wszystkim róne formy organalne, ale due znaczeniedla rozwoju muzyki miały formy nowe: polifoniczna forma ctausula - melizmatyczna, opartana kontrapunkcie czesto o szybszym przebiegu, spiewana bez tekstu lub grana nainstrumentach, tekst pojawiał sie w bardzo skróconej...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /2 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Perotinus

  Perotinus działał w wieku XIII. Przypisywane mu dzieła tłumacza rozgłos tego najwiekszego'kompozytoraszkoły Notre Dame. Perotinus - zwany Magister Perotinus Magnus -rozbudował Ksiege swego poprzednika Leonina o trzy- i czterogłosowe organa na wielkieswieta i wprowadził rytmicznie jednoznaczna notacje...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gotyk muzyczny

  Nowa epoka mogłaby - analogicznie do architektury - nosić nazwe muzycznego gotyku. Punktciekosci ley w tym czasie (rok 1200) we Francji, ale Anglicy, Niemcy i Hiszpanie te majaw rozwoju muzyki spory udział. Nowa epoke gotyku muzycznego moemy podzielic na trzyodcinki: okres Notre Dame, ars antiqua i ars...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /1 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diafonia

  W średniowiecznym okresie od IX do XIII w. polifonia opierała sie głównie na technicediafonicznej. Najpierw pojawiła sie diafonia (lub technika organum), polegajaca naprowadzeniu dwu głosów w równoległych kwartach czy kwintach.

  Oczywiscie przykładów idealnej równoległosci w ówczesnej muzyce znajdziemy...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesne organum

  Pojecie diafonii zastepowano bliższym praktyce okresleniem organum. Po raz pierwszywspomina o tej technice Johannes Scotus Eriugena (w r. 866). Pojawienie sie równoległoscikwint i kwart mona wyjasnic na podstawie proporcji matematycznych: kwinta wyraa sieprzez stosunek liczbowy 2:3, kwarta - 3:4 (oktawa 1:2)...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /1 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła Notre Dame

  W XII i Xlii wieku nie mona oddzielic wczesnej polifonii od powstałych w tym czasie katedrgotyckich. Najpiekniejszy, nigdy pózniej przez wieki nie powtórzony przykład zgodnoscimuzyki z architektura przedstawia katedra Notre Dame w Paryu, której budowa rozpoczełasie w r. 1163.

  Obok słynnej szkoły...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leoninus

  Leoninus działał w XII wieku (daty jego ycia nie sa znane). Uchodził za najwybitniejszego kompozytora muzyki organalnej, oplimus organista. Jego główne dzieło to Magnus liber de Gradiiali et Antiphonario, zawierajace dwugłosowe organa (w sumie 95) na cały rok koscielny.

  Leoninus uwalnia sie od traktowania...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Guido z Arezzo

  Mnich toskanski Guido z Arezzo (ok. 992-1050) zdobył sobie miano najwiekszego teoretyka muzyki sredniowiecznej. Guido wprowadzał nauke kształcaca słuch i przez to naraził siewładzom klasztoru Pomposa. Uczył pózniej w szkole katedralnej w Arezzo i tam te napisałswoje wielkie wierszowane dzieło Micrologus...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /1 459

  praca w formacie txt

Do góry