Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Msza i motet polifoniczny w XV wieku

  Przez cały wiek XV uprawiane sa formy, które pojawiły sie ju przedtem. Sa one tylkowzbogacane i rozwijane, przy czym jednak formy koscielne staja sie waniejsze dla rozwojumuzyki ni formy swieckie, zuyte, mechanicznie kopiowane, powtarzane. Z form religijnychna pierwszy plan wysuwaja sie wielogłosowa msza i...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polifonia angielska

  Sredniowieczna muzyka angielska wytworzyła technike równoległosci dzwiekowych.pierwszy sposób zwielokrotnienia dzwieków przez umieszczenie w poszczególnych głosachdzwieków idacych równolegle lub niemal równolegle.

  W stosunku do stosowanej pózniej (iprzyjetej jako zasada) techniki przeciwstawiania sobie głosów...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Guillaume Dufay

  Niderlandczyk Guillaume Dufay (przed 1400-1474) kształcił sie w katedralnej szkole wCambrai. Był spiewakiem kapeli papieskiej, a potem na dworze Filipa Dobrego. W r. 1451wrócił - po licznych podróach, które zawiodły go przypuszczalnie do Konstancji i Włoch(gdzie w Bolonii otrzymał w r. 1428 swiecenia...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polifonia burgundzka

  Dawniej cała muzyke XV i XVI wieku tworzona pod wpływem muzyków urodzony idziałajacych w obszarze niderlandzkim okreslano mianem muzyki szkół niderlam kich. Dzispotrzebne jest rozrónienie terytorialne, jako e na poszczególnych terena muzyka rozwijałasie inaczej. Oczywiscie okreslenia takie jak szkoła...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /2 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Johannes Ciconia

  Johannes Ciconia (ok. 1335-1411) uwaany jest za pierwszego wielkiego przedstawiciela tzw.szkoły niderlandzkiej.

  Pochodził z Liege, działał dosc długo w Padwie, gdzie - jak sieprzypuszcza - był kanonikiem. Uprawiał jako forme główna motety. Z Francji przejał stylizorytmiczny. był te zwolennikiem...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motet izorytmiczny

  Francuskie formy okresu ars nova sa analogiczne do włoskich. Główna oryginalna francuskaforma był tzw. motet izorytmiczny, forma liturgiczna wywodzaca sie z paryskiegotrzynastowiecznego motetu, kompozycja polifoniczna, trzy- lub czterogłosowa, oparta namelodii cantus firmus w tenorze.

  W tej formie bodaj po raz...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Imitacja i kanon

  Jako niezmiernie wany element kształtujacej sie polifonii pojawia sie imitacja, polegajaca napowtórzeniu motywu lub tematu w poszczególnych głosach. Scisle przeprowadzona imitacjenazywano kanonem. Imitacja i kanon odgrywaja równie w okresie ursnova wielka role. Nietylko zreszta na terenie włoskim czy...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy okresu ars nova

  Mimo wielkich rónic kulturowych miedzy muzyka francuska a włoska nie było w XIV wiekuprzepasci. Teoretycy i kompozytorzy wymieniali sie odkryciami. Z francuskiego Awinionu doWłoch przechodziła mistrzowska kontrapunktyka, z Włoch do Francji - nowe formy piesni.

  Własnie akompaniowana instrumentalnie piesn...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoretycy okresu ars nova

  Wana role w okresie ars nova odegrali teoretycy, którzy zreszta najczesciej byli równieswietnymi kompozytorami. Ich teoria nie jest zawieszona w próni. Zajmuja sie notacjamenzuralna, notacja o niewiarygodnie wielkich skutkach dla rozwoju muzyki pózniejszej.

  Ich rozwaania wykraczaja poza tradycje, zas oni sami...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Philippe de Vitry

  W tym czasie obok naduywanego podziału trójdzielnego w rytmice dochodzi do głosu - jakorównorzedny - podział dwudzielny, podstawa muzyki pózniejszej. Coraz czesciej odchodzi sieod skal koscielnych przez podwyszanie niektórych dzwieków skali {musica fictu), wskutekczego muzyka nie ma ju swego pierwotnego...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /833

  praca w formacie txt

Do góry