Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Clément Jannequin i francuska pieśń świecka

  Po, 1500 roku obok madrygałów, uprawianych niemal w całej Europie, pojawia sie francuskachanson (a cappella), piesn wesoła, swobodna, czesto o znamionach ludowych. Chansons bytyczterogłosowe, metrycznie regularne lub daace do regularnosci. głos najwyszy pełnił roległosu głównego; na poczatku piesni...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /2 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niemcy - muzyka renesansu

  Reformacja i muzyka Muzyka renesansu rozwijała sie głównie dzieki Kosciołowi. Formymuzyki religijnej były co prawda mniej podatne na wszelkie innowacje, tu jednak odbywałysie zasadnicze procesy przemian jezyka dzwiekowego, procesy powolne, ale - fundamentalne.

  Powstanie w łonie chrzescijanskiej religii...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Johann Walter

  Najwybitniejszą postacią muzyki protestanckiej jest Johann Walter (1496-1570), autorspiewnika obejmujacego 38 piesni niemieckich i 5 łacinskich, ułoonych w czterogłosie(rozszerzonych w pózniejszych wydaniach do 5 i 6 głosów). Zgodnie z surowo przestrzeganatradycja cantus firmus pojawia sie w nich w tenorze i...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chorał protestancki

  Wielka role w muzyce protestanckiej odgrywaja pojedyncze piesni, melodie chorałowe,metrycznie wyraziste, ujete w tempie powolnym, regularne w budowie, bardziej durowe czymolowe ni modalne, a z powodu małego zasiegu (ambitus) łatwe do spiewania.

  Spiewane w jezyku niemieckim nabożne melodie chorałowe...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Thomas Tallis i muzyka angielska

  Muzyka angielska przyczyniła sie wielce do rozwoju muzyki europejskiej. Tu powstałypierwsze formy muzyki wielogłosowej, tu te działał pierwszy wielki twórca muzykiwielogłosowej - Dunstable. od którego idei wzieła poczatek szkoła niderlandzka. Bogatowyposaone organy w Winchester były przez wieki...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomas Luis de Victoria

  Tomas Luis de Victoria (ok. 1548/50-1611; we Włoszech znany jako Ludovico da Yittoria) był nastepca Palestriny w Collegium Romanum. W twórczosci ograniczał sie do muzykikoscielnej, adna z jego mszy nie opiera sie (jak to było zwyczajem) na wzorcach swieckich.

  Napisał 20 mszy i 44 motety, zas jego...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hans Leo Hassier i współcześni

  Na obszarze niemieckim dominowała piesn polifoniczna, czesto oparta na już istniejacych motywach ludowych. Do najwybitniejszych twórców tej piesni nalea obok Fincka, Isaaca,Hofhaimera iSenfla-Adam von Fulda (ok. 1445-1505) i Hans Leo Hassier. Szkoła weneckamiała wielki wpływ na rozwój nie tylko muzyki...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła wenecka

  Adrian Willaert, Andrea i Giovanni Gabrieli, a obok nich tacy wybitni kompozytorzy i teoretycy, jak de Rore. Merulo, Zarlino czy Yicentino. stworzyli w krótkim czasie szkołe.

  Gdy w Rzymie uprawiano muzyke koscielna, ograniczona niemal zupełnie do chóralnego spiewu acappella, i unikano muzyki instrumentalnej i...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /2 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła rzymska

  Obok Wenecji wanym osrodkiem muzyki we Włoszech stał sie Rzym. Artysci rzymscy.działajacy po rok u 1550, zwolennicy humanizmu i równie goraco przeciwstawiajacy siereformacji, tworzyli muzyke w stylu umiarkowanym, w której tekst (mimo polifoniki) byłtraktowany na pierwszym planie. Styl szkoły rzymskiej (acz...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /4 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikołaj Zieleński

  Praktyka i teoria kompozycji były w Wenecji równie bogato prezentowane. Jest to ju epokadzieł i traktatów drukowanych, mysli twórców przenikały poza Wenecje, stad znaczenie tejszkoły nie ogranicza sie do miasta.

  W Polsce wybitnym mistrzem stylu weneckiego był Mikołaj Zielenski, kapelmistrz i organista na...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 007

  praca w formacie txt

Do góry