Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Adriano Banchieri

  Adriano Banchieri (1568-1634), włoski kompozytor i teoretyk, był jedna z ciekawszychpostaci okresu przejsciowego miedzy renesansem a wczesnym barokiem. Był prekursorem wielu idei technicznych, które po nim miały odegrac tak wielka role w kształtowaniu siemuzyki. W dwuchórowych Concerfi Ecclesiastici{l595)...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki opery

  Największą zdobyczą nowej epoki monodycznej, w której w miejsce polifonii pojawiaja siezaczatki myslenia harmonicznego, opartego najpierw jeszcze na zasadzie basso continuo, stajesie na przełomie XVI i XVII wieku opera, nowy rodzaj sztuki, łaczacy w sobie nowa estetykez nigdy jeszcze w tej postaci nie...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki fugi

  Najbardziej kusztowna forma stylu kontrapunktycznego ma dosc niejasna geneze. Zrazu fuganazywano kanony (wiek XIV), w drugiej połowie XV w. nazwa ta odnosiła sie doprzeimitowanego stylu wokalnego.

  Własciwa fuga pojawiła sie w muzyce instrumentalnej, wricercarze wielotematycznym i przeimitowanym, w którym...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Pieterszoon Sweelinck

  Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) wyrósł z rodzimych tradycji niderlandzkich. Był (jakonastepca swego ojca) organista w gotyckiej Oude Kerk w Amsterdamie. Jego z kolei nastepcabył syn Dirck Sweelinck (1591 -1652). Jan Pieterszoon pisał psalmy i swieckie piesnicałkowicie w stylu szkoły niderlandzkiej...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka XVI wieku

  Wiek XVI w muzyce okresla sie jako „złoty wiek polifonii". W tym czasie polifonia osiagaswoje apogeum. Kunszt polifoniczny miał sie jeszcze rozwinac w muzyce instrumentalnej, alew muzyce wokalnej nigdy ju polifonia nie osiagneła tak wysokiego poziomu. Jest to epokawielkich artystów, pisarzy i polityków, a take...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Franchinus Gaffurius i Heinrich Loriti (Glareanus)

  Franchinus Gaffurius (Franchino Gaffori, Gafori, 1451-1522) studiował teologie i muzyke.Działał kolejno w Mantui, Weronie, Genui i Neapolu. Jego główne dzieło Practica musicae... doczekało sie za jego ycia a 6 wydan. Był te znakomitym kompozytorem (msze, hymny,motety), daacym do syntezy...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka baroku

  Najdłuższa epoka w dziejach muzyki nowszej, epoka wspólnych tendencji, a potem wielkiejsyntezy, która w Bachu znalazła swego najznakomitszego przedstawiciela. Muzycznodwiekowa podstawa tej epoki stula sie monodia z towarzyszeniem tzw. bosso continuo;muzyka uproszczona jest tu do modelu harmonicznego, który...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrumentalna muzyka XVI wieku

  Przez wieki dominujaca muzyka wokalna nie pozwoliła w XVI wieku na pełniejszerozwiniecie form instrumentalnych. Instrumenty stanowiły do tej pory zawsze jakby dodatekdo spiewu. Towarzyszyły spiewowi i pierwotnie ich ideałem było piekno brzmieniawokalnego, o czym moemy sie przekonac wsłuchujac sie w...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /2 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikołaj Gomółka

  W roku 1580 ukazuje sie w druku najpełniejszy zabytek polskiej muzyki renesansowej -Melodie na Psałterz polski Mikołaja Gomółki (ok. 1535 -po 1591) do przekładu PsałterzaDawida Jana Kochanowskiego. Gomółka, urodzony w Sandomierzu, był spiewakiem iinstrumentalista kapeli królewskiej, a pod koniec ycia -...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka lutniowa

  W muzyce instrumentalnej XVI wieku wane miejsce zajmuja utwory na lutnie. Lutnia byłainstrumentem niemal domowym, słuyła do wykonywania tanców ijako instrumentakompaniujacy. Posługiwano sie tym instrumentem ju około r. 1450 (w przyblieniu - do r.1650).

  Jako instrument o szesciu strunach (piec niszych...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /2 830

  praca w formacie txt

Do góry