Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Opera w Rzymie

  Obok szkoły florenckiej i weneckiej wanym osrodkiem rozwoju opery staje sie szkołarzymska, oparta głównie na wspaniale komponowanych chórach, co bez watpienia łaczy sie ztradycjami wokalnymi muzyki koscielnej w Rzymie. Pisano opery swieckie i koscielne.

  Z świeckich oper na szczególna uwage zasługuje La...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /09.04.2013 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Claudio Monteverdi

  Claudio Monteverdi (1567 —1643) jest najwaniejsza postacia muzyki włoskiej XVII wieku, zwłaszcza w dziedzinie ywo rozwijajacej sie opery. Monteverdi ustalił własne prawa powiazan miedzy głosem spiewajacym a zespołem instrumentalnym, wstawiał symfoniczneritornele w dzieło przecie głównie wokalne, co...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /09.04.2013 Znaków /4 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesny barok

  Epoka baroku jest najdłusza epoka w dziejach muzyki nowszej. Obejmuje ona okres wprzyblieniu od r. 1560 do 1740 i zwykle dzielona bywa na trzy podokresy: wczesny barok,barok własciwy i pózny barok.

  Epoka wczesnego baroku obejmuje (równie w przyblieniu)lata 1560—1620. Barok wyrósł z renesansu: muzyka...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /2 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika wariacji

  Ważne miejsce zajmuje w muzyce instrumentalnej wariacja. Jako forma przetrwała ona moenajdłuej (jest pewne, e nawet dodekafonia Schónberga wyrosła na tle doswiadczenwariacyjnych).

  Formę te rozwijano szczególnie w Hiszpanii (lutnisci) i Anglii (wirginalisci)przy koncu XVI wieku. Wariacja opierała sie z...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epoka monodii

  Styl monodyczny przeciwstawia spiew solowy akordowemu akompaniamentowi, opartemu natzw. basie generalnym. Zamiast dotychczasowego splotu kilku linii, które tworzyły polifonie,pojawia sie podział na głosy zewnetrzne (melodia i bas) i wewnetrzne, niejako wypełniajaceakordowo obie skrajne linie.

  Swiadomosc...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gioseffo Zarlino

  Najwiekszy wpływ na rozwój mysli teoretycznej XVI wieku miał wenecjanin GioseffoZarlino (1517-1590), uczen Willaerta, mnich franciszkanski, kapelmistrz koscioła sw. Marka.Zarlino był uczonym o uniwersalnym wykształceniu, jasno myslacym teoretykiem i swietnymmuzykiem. Z jego dzieł muzycznych nie zostało...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wirginalisci angielscy

  Angielscy kompozytorzy brali wydatny udział w rozwoju muzyki, ale dopiero działalnoscwirginalistów angielskich moe byc poczytana za pierwszy wielki wkład w jej rzeczywisteprzemiany w dziedzinie formy. Wirginał, czyli jakby klawesyn w mniejszym formacie, był wAnglii w powszechnym uyciu jako instrument domowy...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /2 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bosso continuo

  Przełomowa data dla dziejów muzyki był rok 1600. W tym to czasie rodzi sie technika tzw.basu generalnego, stanowiacego podstawe konstrukcji harmonicznych, które przez 300 lat zgóra —jako system dur-moll — beda rzadziły jezykiem dzwiekowym. Zalaki styluakordowego pojawiaja sie ju około r. 1550 w muzyce twórców...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marin Mersenne

  Marin Mersenne (1588-1648) naleał do zakonu paulinów. Studiował teologie i filozofie. Byłzawołanym teoretykiem. Trzykrotnie wyjedał do Wioch, by zebrac do swoich prac jaknajwiecej materiału. Korespondował z wielu uczonymi, m. in. z Kartezjuszem, z którymwspólnie studiował w La Fleche.z Huygensem i...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria muzyki w XVI wieku

  Muzyka polifoniczna - jej rozkwit przypada na XV i XVI wiek - była zawsze bardziejspekulatywna ni pózniejsza muzyka homofoniczna. Nic wiec dziwnego, e rozwojowi polifonii towarzyszył bogaty rozkwit teorii, literatury teoretycznej. Już w r. 1474 nakładem Petera Schóffera z Moguncji ukazuje sie (jako jeden z...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /2 525

  praca w formacie txt

Do góry