Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Emilio de Cavalieri i Jacopo Peri

  Emilio de Cavalieri (ok. 1550—1602) był przez długie lata intendentem koncertów w Rzymiei Florencji.

  Pisał alegorie (Rappresentazione di anima e di corpo} i sceny dramatyczne, zktórych zachowały sie tylko fragmenty. Stosował recytatyw, który odegrac miał tak wielkarole w pierwszych operach włoskich.

  Jacopo...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /09.04.2013 Znaków /827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opera we Francji przed Lullym

  W XVII wieku głównymi formami muzyki francuskiej były opera i taniec. W poprzednimwieku typowa forma były maskarady baletowe, w całosci tanczone, ale przeprowadzanescenicznie w ten sposób, e narrator objasniał akcje. Z maskarad zrodziła sie z czasem formahallet ile cour, ujeta w postaci sceny pochwalnej dla...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /09.04.2013 Znaków /1 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tarquinio Merula

  Muzyka na dworach polskich Tarquinio Merula (ok. 1590 1665), organista i kompozytor, działał jako kapelmistrz w Bergamo, a od r. 1624 jako organista na dworze polskiego królaZygmunta III. Powróciwszy do kraju, działał jako organista i kapelmistrz w Cremonie iBergamo. By! wybitnym twórca dziel w stylu...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /09.04.2013 Znaków /1 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alessandro Scarlatti

  Alessandro Scarlatti (1660 - 1725) był przypuszczalnie uczniem Carissimiego. Działałgłównie w Neapolu i w Rzymie. Pozostajac stale w kontakcie z monymi, którzy zamawiali uniego opery, przebywał wiele poza granicami Włoch. Był znakomitym mistrzem opery ioratorium, był te współtwórca tzw. uwertury...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /09.04.2013 Znaków /873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Camerata florencka

  W domu hrabiego Bardiego we Florencji spotykali sie przy koncu XVI wieku nie tylkowykształceni moni, ale i uczeni, filozofowie, muzycy i poeci. Wkrótce stworzyli oni cos wrodzaju akademii zwanej Camerata. W Cameracie, której patronowali hrabiowie Corsi i Bardi - obaj rozmiłowani w kulturze greckiej - dyskutowano...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /09.04.2013 Znaków /2 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Giulio Caccini

  Giulio Caccini (1550 1618) pochodził z Rzymu (stad przydomek Romano), byt spiewakiem i lutnista na dworze hr. Giovanniego Bardiego. Pisał madrygały i arie monodyczne. Jego zbiórmelodii z towarzyszeniem instrumentów Nuove musiche, 1602—1614, poprzedzonyprzedmowa kompozytora, był jednoczesnie metodyczna szkoła...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /09.04.2013 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Orfeo" Monteverdiego

  Orfeusz Monteverdiego był pierwsza wielka opera nowego stylu (1607). Narodziny operywłoskiej, a wiec opery w ogóle, nastapiły w momencie powstania arii Orfeusza Ecco pur ch'uvoi riloriio, arii, która smiało moe uchodzic za wzorzec melodii operowych. Muzykolodzywłoscy twierdza, e aria ta mogłaby byc melodia...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /09.04.2013 Znaków /2 674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marc Antonio Cesti i Pietro Francesco Cavalli

  Marc Antonio Cesti (1623 1669) napisał szereg oper, wsród których wane miejsce zajeły LaDori i // Porno d'oro. Pietro Cesti, bo tak brzmi jego własciwe imie (wstapiwszy do zakonufranciszkanów, zmienił swoje imie na Antonio) był kapelmistrzem w Yolterra. Po opuszczeniuzakonu został spiewakiem kapeli...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /09.04.2013 Znaków /2 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agostino Agazzari i Domenico Mazzocchi

  Agostino Agazzari (157S 1640) pochodził z rodziny arystokratycznej, był uczniem Viadany,działał w Rzymie i Sienie. Jako duchowny i muzyk zwiazany z kosciołem, pisał msze, motetyi koncerty koscielne, był te autorem monografii muzyki koscielnej (La musica ecdesiusiica) itraktatu na temat praktyki basu...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /09.04.2013 Znaków /1 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Robert Cambert

  Robert Cambert (ok. 1628 — 1677) lansowany byt we Francji przez kardynała Mazari-na, zpochodzenia Sycylijczyka (Mazzarini), który, jak przed nim Richelieu, traktował sztukisceniczne jako materiał dla swoich tez i celów politycznych, upatrywał w operach moliwoscipolitycznej perswazji i agitacji.

  Zapraszał...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /09.04.2013 Znaków /1 174

  praca w formacie txt

Do góry