Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Kastraci

  Hegemonia muzyki włoskiej, przede wszystkim wokalnej, łaczyła sie z charakterystycznymdla Włochów kultem spiewnosci. Pojawia sie bel canto, które z czasem staje sie własciwiegłównym celem opery.

  Śpiewacy popisuja sie w operach pieknym spiewem, stad tresc tychdzieł — w koncu z załoenia dramatycznych —...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /2 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Das musikalische Opfer", ,,Kunst der Fugę" i „Das Wohitemperierte Klavier"

  Ukoronowaniem kunsztu kompozytorskiego Bacha sa dwa utwory o wielkich rozmiarach: Dasmusikalische Opfer i Kunst der Fuge. W czasie pobytu kompozytora na dworze królaFryderyka II w r. 1747 Bach otrzymał temat do improwizacji, z której to umiejetnosci słynał.

  Zagrał wielka polifoniczna improwizacje na inny...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /4 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Johann Sebastian Bach

  Wszyscy trzej mistrzowie, Purcell, Haendel i Bach, zawdzieczaja wiele potomnym. Potomnidokonali wanej pracy: przyczynili sie do renesansu tych kompozytorów. Wprawdzie Haendelzdobył sławe już za życia, ale przecie nie cała jego twórczosc, lecz tylko oratoria, niewszystkie oratoria, lecz głównie — Mesjasz...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /11 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzegorz Gerwazy Gorczycki

  Obok Szarzynskiego ważna postacia polskiego póznego baroku był Grzegorz Gerwazy Gorczycki (ok. 1667 — 1734), wykształcony w Pradze Czeskiej ksiadz, kompozytor i kapelmistrz. Działał w Krakowie, tu od r. 1698 był kapelmistrzem kapeli katedralnej naWawelu.

  Pisał dzieła wokalne a cappella (w stylu...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Giovanni Alberto Ristori

  Giovanni Alberto Ristori (1692—1753) działał w Dreznie jako kapelmistrz i kompozytorzespołu Comedie Italienne. Był jednym z pierwszych twórców opery komicznej. Napisał ponad 20 oper, z nich najwaniejsze to: Calandro i Don Chisciotte, pisał te oratoria, kantaty,msze i motety.

   

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Schemat fugi

  Bach stworzył w swoich dziełach arcywspanialy wzór fugi jako najwyszej formykontrapunktycznej. Własnie w fudze Bach okazał sie niedoscigniony. Fuga jest formaspecyficzna. W klasycznym bachowskim schemacie fugi mamy do czynienia z krótkimtematem, niezwykle starannie dobranym pod wzgledem interwałowym i...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /2 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Pasja wg św. Mateusza" i „ Wielka msza h-moll"

  Muzyka wokalna Bacha to rozdział nie mniejszy od muzyki instrumentalnej. Bach pisałkantaty religijne i swieckie, motety, msze, pasje i oratoria, dzieła chóralne, arie i piesnireligijne. Dziełem, które w XIX wieku przyniosło Bachowi wielka sławe, była Pasja wg sw.Mateusza (Matthaus- Passion, 1729).

  Oprócz...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /2 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Późny barok

  Okres wielkiej syntezy nowo odkrytej homofonii z odnowiona i niejako zaktualizowanapolifonia okreslany jest mianem póznego baroku. Kompozytorzy, którzy tu przynależa (Corelli, J. S. Bach), nadaja temu okresowi znaczenie wyjatkowe: jest on epoka konsolidacji i(nawet) schematyzacji okreslonych gatunków formalnych...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /3 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwertura włoska i francuska

  Polifonia traciła z biegiem lat na znaczeniu, jej miejsce zajmował styl monodyczny, którywkrótce opanował niemal wszystkie gatunki muzyki. Stare formy były kontynuowane,zmieniał sie stopniowo ich styl, ale hegemonia muzyki instrumentalnej wytworzyłazainteresowanie twórców formami nowymi. Z okresu wahan miedzy...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /1 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dramatyczna muzyka Haendla

  Haendel zainteresował sie najpierw opera. Poznaija bardzo wczesnie, majac lat 18, gdy wHamburgu zaczał działac jako skrzypek i kapelmistrz. Tu napisał swoje pierwsze cztery opery,z nich zachowała sie tylko Almira (1705). Po dwu latach tworzy swoja pierwsza opere włoska,Rodrigo. W pierwszej operze pisanej dla...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /1 392

  praca w formacie txt

Do góry