Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Jean-Philippe Rameau

  Mieszkajacy w Paryżu Jean-Philippe Rameau (1683—1764), syn organisty, działał w trzechzasadniczych dziedzinach muzyki: operowej, klawesynowej i w teorii. Opere wzbogaciłwielkimi scenami chóralnymi, tancami i bogatymi w wyraz recytatywami.

  Napisał 29 oper (wsród których za najwaniejsza uchodzi Castor et...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narodziny liryki

  Pieśń solowa, piesn na glos z towarzyszeniem fortepianu mogła sie rozwinac wpełni dopiero w epoce romantycznej, w okresie muzycznego indywidualizmu. Decydował oniej mieszczanski emocjonalizm (niem. Empfindsamkeit). Pierwsze oznaki rozwoju piesniznajdujemy dosc wczesnie, ale dopiero wiek XVIII przyniósł formy...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /1 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andre Ernest Modeste Gretry

  Andre Ernest Modeste Gretry (1741—1813), Belg z pochodzenia, kształcił sie zrazu u ojca—skrzypka i tworzył muzyke koscielna. Majac lat 18, znalazł sie we Włoszech. Studiował wRzymie, gdzie zapoznał sie z opera włoska. Voltaire, który zachwycił sie jego talentem,doradził mu przeniesienie sie do Parya.

  Tu...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /1 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System Rameau — podstawy harmoniki funkcyjnej

  Rameau był pierwszym w dziejach muzyki teoretykiem, który odwaył sie na skodyfi-kowaniesystemu harmonii. Do jego czasów podstawa praktyki harmonicznej była nauka basugeneralnego: harmonia jawiła sie w niej jako rezultat mechanicznego wypełniania brakujacychgłosów, które co prawda tworzyły harmonie, ale...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /1 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Denis Diderot i Jean-Jacques Rousseau

  Walka miedzy buffonistami a antybuffonistami w Paryu przybrała rozmiary gigantyczne. Wpolemice brali udział wybitni filozofowie. Przy okazji padło niejedno wakie sformułowanie,jak w kadej arliwie, ale i uczciwie prowadzonej polemice. Zastanawiano sie nad srodkamimuzycznymi: czemu słua, czy moga...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /1 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reforma Glucka

  Reforma Glucka pojawiła sie około r. 1762. Jej idea naczelna była teza, i muzyka winnasłuyc poezji; w operze włoskiej której Gluck lak goraco sie przeciwstawiał - zakorzeniły sieprzez długie lata hodowane liczne wynaturzenia, głównie wskutek prónosci spiewaków, alete i wskutek uległosci kompozytorów...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /1 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Christoph Willibald Gluck

  Christoph Willibald Gluck (1714—1787) studiował w Pradze, działał przez jakis czas wWiedniu, a potem we Włoszech, gdzie kształcił sie pod kierunkiem G. B. Sammar-tiniego.

  W Anglii wystawia dwie opery, jednak bez powodzenia. Lepiej wiedzie mu sie w Wiedniu, gdzieuzyskuje poparcie swej dawnej uczennicy...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzina Hotteterrorów i Loeillet

  Francja miała sie stac ju w XVIII wieku centrum gry na instrumentach detych, szczególniedetych drewnianych (z czego słynie po dzien dzisiejszy). Jednym z pierwszych mistrzów gryna flecie, a zarazem autorem dzieł pedagogicznych i koncertowych na ten instrument bytJacques Martin Hotteterre (ok. 1684—1762)...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /2 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skrzypkowie włoscy

  Sonaty solowe i triowe wprowadzili we Włoszech jako pierwsi wybitni skrzypkowie B.Marini i S. Rossi.

  Obok nich autorami dzieł skrzypcowych i kameralnych byli: CarloFarina (zm. ok. 1640; skrzypek na dworze mantuanskim, chetnie wprowadzajacy w swoichprogramowych utworach — typowy przykład: Capriccio stravaganie —...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /1 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tommaso Albinoni

  Tommaso Albinoni (1671—1750) pochodził z bogatej rodziny weneckiej, nie musiał wiectroszczyc sie o byt, jak inni muzycy jego czasów, z wielkim J. S..Bachem na czele. Byłskrzypkiem, zwyczajem swojego czasu okreslał sie jako musico di yiolino. Albinoni napisałponad 50 oper dla teatrów muzycznych rodzinnego...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Burchard Dodano /09.04.2013 Znaków /1 162

  praca w formacie txt

Do góry