Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  R. Strauss

  Wielki twórca znakomitej serii poematów symfonicznych, a pózniej oper, kontynuatorzdobyczy Liszta, Wagnera i Berlioza, doszedł po kilku latach działalnosci twórczej do styluekspresjonistycznego, który w operach Salome (1905) i Elektro (1909) znalazł swój kres jakoostateczna konsekwencja stylu póznoromantycznego...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KotFilemon Dodano /10.04.2013 Znaków /2 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Symfonie Mahlera

  W swoich symfoniach, które w zamierzeniu kompozytora mmiy konkurowac z wielkimzbiorem 9 symfonii Beethovena, Mahier starał sie wzniesc ponad przecietnosc, poszukiwał tezwartosci uniwersalnych, stad monumentalne rozmiary Jego dzieł, stad te „masowy" charakteri tematów, i programów. Miedzy zainiereniem Mahiera...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KotFilemon Dodano /10.04.2013 Znaków /1 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cesar Franck

  Znamienne, że muzyke francuska drugiej połowy XIX wieku reprezentuje najpełniej obcyorganista, Belg, Cesar Franck (1822—1890). Był najpierw pianista, pózniej swietnymorganista i swiatłym pedagogiem, twórcajakby własnej szkoły. Jako kompozytor pojawił siebardzo pózno: wszystkie swe najlepsze dzieła...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KotFilemon Dodano /10.04.2013 Znaków /1 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Max Bruch

  Typowym przykładem kompozytora epoki romantycznej, kiórego twórczosc rozciaga sie poza XIX wiek, jest Max Bruch (1838—1920), wybitny kompozytor i pedagog niemiecki. Bruchwystapił jako autor Symfonii majac zaledwie 14 lat.

  Był uczniem F. Hillera i C. Reineckego,działał w Berlinie, w Liverpooiu, we Wrocławiu i...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KotFilemon Dodano /10.04.2013 Znaków /1 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poematy symfoniczne Straussa

  W młodosci Richard Strauss napisał dwie symfonie (1881. 1884). Oba te dzieła niesa jednak reprezentatywne dla kompozytora, prawykonanie / Symfonii odbyło sie dopiero 70 lat po jej napisaniu, ju po smierci kompozytora. Domena orkiestrowej muzyki Straussa byłpoemat symfoniczny. Już w fantazji symfonicznej Aus...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KotFilemon Dodano /10.04.2013 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anton Bruckner

  Anton Bruckner (1824-1896) był jednym z najwiekszych mistrzów symfonii po Beethovenie,od którego przejał klasyczna forme niemal równoczesnie z Brahmsem.

  Bruckner był organistai jako symfonik stał sie zwolennikiem jednorodnosci kolorystyki, która miała byc — jak wgrze organowej — całkowicie na usługach...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KotFilemon Dodano /10.04.2013 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie twórczości Moniuszki

  Zasieg muzyki Moniuszki był mniejszy ni Chopina, jego iworc/osc nie miaia zreszta lakrewolucyjnego charakteru, niemniej jednak jej znaczenie — jakkolwiek nie wykroczyło poza Polske jest niezaprzeczalne.

  Moniuszko był bardzo silnie zwiazany ze sztuka rodzima iswiadomie daył do stworzenia polskiego stylu...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KotFilemon Dodano /10.04.2013 Znaków /1 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ferenc Erkel i Jeno Hubay

  Ferenc Erkel (1810—1893), autor węgierskiego hymnu narodowego, uwaany jest za twórcewegierskiej muzyki narodowej. Erke] działał jako kapelmistrz operowy i symfoniczny, napisałszereg oper (najwaniejsze: Hunyadi Ldszló, 1844, i Bank Ban, wystawiona w r. 1861,napisana 9 lat wczesniej), Uwerture uroczysta na...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KotFilemon Dodano /10.04.2013 Znaków /893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antonin Dvorak

  Jednym z najwybitniejszych kompozytorów romantycznych okazał sie Czech Antonin Dvorak (1841 -1904). Dvorak napisał 9 symfonii (z nich swiatowe znaczenie zdobyła ostatnia e-moli „Z Nowego Swiata", z elementami muzyki murzynskiej i indianskiej), 2 uwertury (Husycka1883 i Karnawał 1891), szereg poematów...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KotFilemon Dodano /10.04.2013 Znaków /1 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niewiadomski, Pankiewicz i Gall

  Stanisław Niewiadomski (1859-1936) kształcił sie we Lwowie i w Wiedniu, działał przezdługie lata jako wykładowca w konserwatorium lwowskim i krytyk muzyczny (orientacjikonserwatywnej). Wybił sie jako autor piesni na głos i fortepian, publikowanych w cyklach(m. in. Jaskowa dola do tekstów M. Konopnickiej...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KotFilemon Dodano /10.04.2013 Znaków /1 141

  praca w formacie txt

Do góry