Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  „Turangalila"

  Dzieło 40-letniego Messiaena, symfonia 1urungalila powstała na zamówienie SergiuszaKusewickiego dla Bostonskiej Orkiestry Symfonicznej. Napisana w pierwszych latach po II wojnie swiatowej, była przez długi czas jedynym dziełem godnym miana muzyki wyrastajacejponad przecietnosc i konwencje. Niekonwencjonalna...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KotFilemon Dodano /11.04.2013 Znaków /862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Olivier Messiaen

  W połowie XX wieku jako eksperymentator i pedagog wybił zdecydowanie OlivierMessiaen (ur. 1908), znakomity organista i kompozytor, załoyciel wraz z A. Jolive-tem,Danielem Lesurem i Y. Baudrierem grupy La Jeune France. Oryginalny talent kompozytorski Messiaena, wspomagany rzadkimi w muzyce europejskiej impulsami...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KotFilemon Dodano /11.04.2013 Znaków /4 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ,,Technique de mon langage musical"

  Messiaen jak mało kto z jego pokolenia miał własny system dzwiekowy i rytmiczny, któryprzedstawił w pracy i echniaue de mon langage musical (Pary 1944). Ksiake opublikowałmajac zaledwie 36 lat: nigdy ju do niej nie powrócił, nie starał sie o jej uzupełnienie, mimo tostanów ona niezwykły dokument wiedzy...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KotFilemon Dodano /11.04.2013 Znaków /1 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowe systemy skal

  W nowej muzyce zeszły sie dwu przeciwstawne sobie nurty techniczne: rozszerzenietonalnosci poza granice harmoniki funkcyjnej oraz paniinearnosc. oparta na niczale-niekomponowanych układach horyzontalnych, poziomych. Godzono te dwa nurty na różne sposoby, m. iii. wprowadzajac nowe systemy skal. Już samo...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KotFilemon Dodano /11.04.2013 Znaków /1 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozkład tonalności

  Przez wiele wieków muzyka ograniczała sie do tonalnego wyboru d/wiekow. System durmoll.utrwalany przez ostatnie stulecia, rozwija! sie. a Jednoczesnie jego elementy ulegałydekonsolidacji. Nastepowało zjawisko rozkładu tonaliiosci.

  Rozwijano rónorodne linie — odzamknietych formuł tonalnych a po układy...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KotFilemon Dodano /11.04.2013 Znaków /1 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andre Jolivet

  Andre Jolivet (1905 - 1974) jest autorem opery Dolores on le Mirach' de la Fcmme lanie(1942), oratorium La Ycrite de .leanne (1956), 3 symfonii, wielu koncertów instrumentalnych(najbardziej interesujace: Koncert na/ale Maitenola i orkiestre, 1947; Com-er lino na trabke,smyczki i fortepian, 1948; Koncert na flet i...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KotFilemon Dodano /11.04.2013 Znaków /858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka aforystyczna

  Aforystyczna muzyka jest jakby odpowiednikiem aforystycznosci w literaturze, w której obokprzekazów pełnych (powiesc, dramat, traktat filozoficzny) mamy przekazy skrótowe. Twórca muzyki aforystycznej był Webern. który idac sladem pewnego pomysłu swego nauczyciela, Arnolda Schónberga, przez długie lata wyraał...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KotFilemon Dodano /11.04.2013 Znaków /932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atonalność

  Ostateczny rozwój tonalnosci doprowadził do jej zaprzeczenia. Pojawia sie atonal-no.sc.Terminu tego uzyw.iiio pierwotnie w sensie negatywnym. Atonalna muzyka —to muzykaróniaca sie od tonalnej tym, e brak w niej zarówno odniesienia do tonu centralnego, dotoniki, jak i ;ym, e nie jest ujeta w adnej tonacji...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KotFilemon Dodano /11.04.2013 Znaków /2 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poszukiwania kolorystyczne

  Na poczatku naszego stulecia wybitni kompozytorzy z Debussym i Schónbergiem na czeleczynili w swoich dziełach odkrycia kolorystyczne, zwiazane z barwa dzwieku, która dotad była nie dostrzegana i traktowana na drugim planie (np. zespół orkiestrowy przez długie latawykorzystywano według skali rejestrów...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KotFilemon Dodano /11.04.2013 Znaków /3 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Politonalność

  Obok atonalnosci w XX wieku pojawiła sie politonalnosc. Zamiast ;c..i).c| tonacji mamy teraz do czynienia jednoczesnie z dwiema tonacjami (biton,-ilni':,c) iu!' nawet z wieksza iloscia tonacji. Widealnej postaci politonalnosc powinna hyc prow ad/ona równolegle w dwu róniacych sie odsiebie, ale jeszcze...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KotFilemon Dodano /11.04.2013 Znaków /715

  praca w formacie txt

Do góry