Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Chłodzenie i urządzenia chłodnicze

  Zadaniem techniki i technologii chłodniczej jest obniżanie temperaturymateriałów do poziomu niższego od'temperatury otoczenia.Chłodzenie polega na odprowadzaniu ciepła od materiałów , copowoduje obniżanie się ich temperatury, zmianę stanu skupieniamateriałów chłodzonych względnie kompensację przyrostu...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /2 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Promieniowanie ciepła

  Jest to proces przenoszenia ciepła polegający na emisji i absorpcjienergii promienistej jaką jedno ciało przekazuje drugiemu przez warstwyprzepuszczalne lub próżnię. Promieniowanie cieplne pod względemfizycznym jest częścią promieniowania elektromagnetycznego w zakresipodczerwieni. Przyczyną...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamrażanie

  Zależnie od sposobu przeprowadzania procesu zamrażaniawyróżnia się zamrażanie owiewowe (konwekcyjne), kontaktowe(rys. 2.52 i 2.53) oraz immersyjne. W urządzeniach owiewowychmateriał jest zamrożony za pośrednictwem strumienia oziębionegopowietrza. Zamrażatnie owiewowe składają się z izolowanych...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /2 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymienniki ciepła

  Wymiennikami ciepła nazywa się aparaty służące do ogrzewania lubchłodzenia ciał stałych i płynów przy użyciu płynów o temperaturzeodpowiednio wyższej lub niższej. Wymienniki ciepła pod względemsposobu działania, przeznaczenia i konstrukcji dzielimy na:— wymienniki bezprzeponowe,— wymienniki...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /2 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatężanie roztworów

  Zatężanie roztworów jest procesem zmiany proporcji pomiędzyzawartością rozpuszczalnika i substancji rozpuszczonej na korzyśćzawartości substancji rozpuszczonej. Zatężanie roztworów można zrealizowaćprzez dodanie (rozpuszczenie) określonej substancji do roztworulub wydzielenie części rozpuszczalnika z...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  blanszowunie

  1. blanszowunie, jest to łagodne oddziaływanie termiczne na surowcelub półprodukty spożywcze, prowadzone w celu wstępnego zabezpieczeniatych materiałów przed niekorzystnymi zmianami. Polega onona krótkotrwałym (zwykle powierzchniowym) ogrzewaniu materiałówdo temperatury poniżej 90°C. Ogrzewanie to w...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /1 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cyklosita

  Cyklosita — są to przesiewaczc z sitem cylindrycznym lub stożkowymo konstrukcji stałej. Ruch zawiesiny względem powierzchni sitadla niszczenia warstwy osadu uzyskuje się w cyklositach dzięki wprowadzeniudo wnętrza cylindra sitowego silnego strumienia zawiesinystycznie w stosunku do obwodu sita. Uzyskuje się...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /1 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatężanie zawiesin

  W rozumieniu oddzielania cząstek fazy rozproszonej od nadmiaru fazyrozpraszającej cieczy lub gazu zatężanie zawiesin można zrealizowaćnastępującymi dwiema metodami: sedymentacja, filtracja.1. Sedymentacja. Jest to proces wydzielania cząstek fazy stałejz płynnej zawiesiny (cieczy i gazu) na zasadzie...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /6 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozdzielanie mieszanin

  Rozdzielanie mieszanin jest pojęciem złożonym dającym się interpretowaćniejednoznacznie, zwłaszcza w odniesieniu do mieszanin wielofazowych.Niejednoznaczność pojęcia „rozdzielanie mieszanin" u odniesieniudo takich mieszanin wielofazowych (dwufazowych), jak:- zawiesiny cząstek ciała stałego w cieczy,-...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /1 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ultrafiltracja i odwrócona osmoza

  Ultrafiltracja jest szczególnymprzypadkiem procesu filtracji z tą szczególną cechą, że służy dorozdzielania nie zawiesin, lecz mieszaniny substancji rozpuszczonych,a różniących się wielkością cząsteczek. Rozdzielanie molekularnemieszaniny następuje tu w wyniku wymuszonego przepływu cieczyprzez błony...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /1 533

  praca w formacie txt

Do góry