Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zahamowanie rozwoju drobnoustrojów

  Do tej grupy zalicza się metody utrwalania żywności polegające nazahamowaniu rozwoju drobnosustrojów przez obniżenie temperaturynp. składowanie chłodnicze i zamrażalnictwo, przez zwiększenie ciśnieniaosmotycznego np. zatężanie, słodzenie, solenie oraz przezzwiększenie aktywności jonów wodorowych np...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /1 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Destylacja i rektyfikacja

  Destylacja jest to metoda wydzialania pojedynczego składnika lubgrupy składników z ciekłej mieszaniny przez odparowanie z wykorzystaniemzróżnicowanej lotności składników. Rozróżnia się dwa zasadniczesposoby destylacji, mianowicie destylację prostą i frakcjonującączyli rektyfikację.W destylacji prostej...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /3 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zabicie drobnoustrojów

  Zabicie drobnoustrojów następuje, metodami termicznymi w rodzajupasteryzacji i sterylizacji, metodami chemicznymi przez stosowaniechemicznych środków konserwujących oraz metodami fizycznymi przezdziałanie promieniami jonizującymi.Do chemicznych środków konserwujących zalicza się takie indywidualnesubstancje...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /2 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jonitacja

  Jonitacja jest to proces wymiany jonów pomiędzy roztworemsubstancji zdysocjowanych a jonitem czyli tworzywem zawierającymw swojej strukturze centra jonowo czynne. Jonitacja jest więc metodąrozdzielania lub oczyszczania w odniesieniu do elektrolitów.Jonity czyli nierozpuszczalne tworzywa wielkocząsteczkowe...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /4 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy hydrolizy

  Proces hydrolizy jest procesem rozrywania wiązań chemicznychz przyłączeniem wody w obecności katalizatorów. W technologii żywności znajduje on powszechne zastosowanie do uwalniania cukrówstanowiących element struktury cząsteczek polisacharydów względniedo modyfikacji tych polisacharydów. Najbardziej...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /3 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy utleniania

  Procesy utleniania są niewątpliwie procesami najbardziej rozpowszechnionymiw technologii żywności. W większości bowiem procesów technologicznych poddana obróbce żywność kontaktuje się z tlenemz powietrza a przez to ulega reakcji utleniania szczególnie intensyfikowanejprzez podwyższenie temperatury i...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /3 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krystalizacja

  Krystalizacja, z punktu widzenia technologii, jest to dyfuzyjnametoda wydzielania substancji w stanie czystym z roztworuprzesyconego dzięki wytworzeniu fazy stałej w postaci kryształów.W warunkach przemysłowych krystalizację prowadzi sięgłównie w celu wydzielenia substancji w stanic czystym...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /3 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Membranowe zatężanie roztworów

  Membranowe zatężanie jest możliwe dzięki wykorzystaniu procesuodwróconej osmozy z użyciem specjalnych błon półprzepuszczalnychi wielkiego ciśnienia zapewniającego przenikanie cząsteczek wody przezraikropory tych błon. Odwrócona osmoza jest szczególnym przypadkiemultrafiltracji przez membrany...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Suszenie materiałów

  Suszeniem nazywamy usuwanie wody z materiałów wilgotnychw celu zwiększenia efektywności transportu, uzyskania odpowiednichwarunków przetwórstwa, zwiększenia trwałości produktów w czasie ichprzechowywania. Suszenie materiałów może być dokonane metodamimechanicznymi, termicznymi lub...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /1 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Suszenie termiczne

  Suszenie termiczne może być zrealizowane przez odparowanie wodyz powierzchni materiału ogrzewanego, względnie przez wymrażaniewody i sublimację metodą liofilizacji. Termiczne suszenie materiałówprzez odparowanie wody związane jest ściśle ze sposobem doprowadzaniaciepła do suszonych materiałów. Tak...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /2 496

  praca w formacie txt

Do góry