Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Usuwanie drobnoustrojów

  Metody związane z usuwaniem drobnoustrojów z żywności polegająna ich mechanicznym oddzieleniu za pomocą filtrowania lub wirowaniaw ciekłych produktach żywnościowych. Skuteczne wyjaławianie cieczyza pomocą filtrów o ściśle określonych małych porach około 0,5 panwymaga wstępnego termicznego...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /1 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piwowarstwo

  Podstawowymi surowcami do produkcji piwa w browarachsą: woda, słód czyli skiełkowano ziarna jęczmienia, szyszki chmieloweoraz drożdże dolnej fermentacji. Zgodnie ze schematem narys. 4.98 wyprodukowany w słodowni słód, magazynowany w silosachbrowaru jest poddawany rozdrabnianiu na śrutowniku (2).Zmielony...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /1 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skrócony opis procesów technologicznych produkcji syropu skrobiowego metodą ciągłej hydrolizy kwasowej

  Mleczko skrobiowe (rys. 4.89) o stężeniu około 36% wprowadza siędo kadzi kwaszącej (2), do której wprowadza się odpowiednią ilośćroztworu kwasu solnego ze zbiornika (1) dla zakwaszenia mleczka dopH = 1,7. Zakwaszone mleczko pompa nurnikowa wtłacza przezogrzewacz przeponowy (3) do rurowego konwertora (4)...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /2 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Termiczne (cieplne) utrwalanie żywności

  Termiczne utrwalanie żywności polega na doprowadzeniu do określonegorodzaju żywności takiej ilości energii cieplnej, która powoduje technologicznie uzasadnione zniszczenia drobnoustrojów oraz uniemożliwiareinfekcję.Zabieg termicznego utrwalania żywności może być wykonanydwoma sposobami:a) przez...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /1 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gorzelnictwo i drozdżownictwo

  Produktami głównymi tych dwu pokrewnych gałęzi przemysłufermentacyjnego są: etanol w postaci spirytusu rektyfikowanegoi drożdże. W gorzelni i w drożdżowni procesem dominującym jest procesfermentacji alkoholowej surowców cukrowych. Różnica między gorzelnictwema drożdżownictwem polega na zróżnicowanych...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skrócony opis procesów technologicznych otrzymywania syropów skrobiowych metodą hydrolizy enzymatycznej

  Mleczko skrobiowe (rys. 4.90) o stężeniu około 35% s.s. ze zbiornika(1) jest wprowadzane do reaktora (2) wyposażonego w nagrzewnicęi mieszadło. W reaktorze (2) mleczko spotyka się z preparatema-amylazy dozowanej regulatorem (4) ze zbiornika (3). W reaktorzemleczko ogrzewa się do temp. około 40*C i jest...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /2 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technologia sterylizacji przepływowej metodą UHT

  Określenie sterylizacja UHT (ultra high temperaturę, Ultrahochhitzung)oznacza, że sterylizowany homogenny materiał (zwykle ciecz) jestpoddawany ogrzewaniu w bardzo wysokiej temperaturze 135—140*Cprzez 2—4 sekundy, po czym zostaje schłodzona do temperatury 20°C,umieszczona w sterylnym zbiorniku i zapakowana...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /2 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy uwodorniania (redukcji)

  Szczególnie ważnym i w wielkiej skali stosowanym procesemuwodorniania w przemyśle spożywczym jest proces uwodornianiaolejów roślinnych czyli proces utwardzania tłuszczów.Tłuszcze roślinne w większości charakteryzują się dużym udziałemcząsteczek zawierających reszty kwasów tłuszczowych jedno- i...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /2 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY UTRWALANIA ŻYWNOŚCI

  Utrwalanie (konserwowanie) żywności pochodzenia roślinnegoi zwierzęcego jest podstawowym zadaniem wielu gałęzi przemysłuspożywczego. Podstawowym celem utrwalania żywności jest utrzymanieżywności w stanie możliwie nie zmienionym pod względem cech:fizycznych (struktura, smak, zapach), biologicznych...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /2 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy sorpcyjne

  Przez sorpcję rozumiemy fizyczne pochłanianie określonej substancji(sorbatu) przez inne ciała zwane sorbentami. Pochłanianie substancjina powierzchni sorbentów nazywamy adsorpcją, natomiast pochłanianiew całej objętości nazywa się absorpcją. Jeżeli procesy sorpcyjne łącząsicz reakcją chemiczną...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /hanula Dodano /12.04.2013 Znaków /2 522

  praca w formacie txt

Do góry