Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ADENINA

  Jedna z zasad azotowych, należąca do puryn, występująca w DNA i RNA oraz w innych związkach pochodzenia nukleotydowego, np, ATP. Oznaczana jest literą A i tworzy komplementarną parę z tyminą (T), połączoną dwoma wiązaniami wodorowymi w DNA i z uracylem w drugorzę-dowej strukturze RNA.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADRENOKORTYKOTROPOWY HORMON (ACTH, kortykotropina)

  Polipeptyd zbudowany z 39 aminokwasów, wytwarzany przez komórki gruczołowe przedniego płata przysadki mózgowej. Pobudza korę gruczołu nadnerczowe-go do wydzielania kortyzolu i słabo działających androgenów. Funkcją ACTH jest też stymulowanie przemiany cholesterolu w pregnenolon, prekursor wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /1 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADENOZYNA

  Jeden z nukleozydów, związek złożony z cukru rybozy oraz adeniny - purynowej zasady azotowej. W wyniku przyłączenia do cząsteczki rybozy w adenozynie reszty kwasu fosforowego powstaje rybonukleotyd adeninowy - jedna z cegiełek budujących RNA (kwasy rybonukleinowe).

  Związkiem o podobnej budowie do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AEROBY, TLENOWCE

  Organizmy żyjące wyłącznie w obecności tlenu, którego używają w procesie oddychania jako ostatecznego akceptora elektronów w łańcuchu oddechowym. Do ae-robów zaliczamy niemal wszystkie organizmy żyjące na ziemi, z wyjątkiem niektórych bakterii, grzybów, czy pasożytów wewnętrznych, które stanowią...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADENOZYNOTRÓJFOSFORAN

  ATP, związek pełniący rolę komórkowego donora energii dla wielu procesów zachodzących w organizmach żywych. Cząsteczka ATP zbudowana jest z cukru rybozy (należącej do pentoz), adeniny (pu-rynowej zasady azotowej) i trzech reszt fosforanowych, We wszystkich komórkach ATP jest wytwarzany w wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /2 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ACETYLOCHOLINA

  Drobnocząsteczkowy związek chemiczny, będący przekaźnikiem nerwowym (neurotransmitierem), uczestniczący w przekazywaniu impulsu nerwowego w synapsach chemicznych, czyli typie pofączeń pomiędzy sąsiadującymi neuronami (komórkami nerwowymi), a także w połączeniach nerwowo-mięśniowych, gdzie jest...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADH

  Hormon antydiuretyczny, inaczej 8-argini-nowazopresyna, zwana popularnie wazopresyną. Hormon peptydowy powstający w podwzgórzu, a magazynowany i uwalniany w tylnym płacie przysadki.

  Jego główną funkcją jest stymulowanie zwrotnego wchłaniania (resorpcji) wody i jonów sodu z dystalnych cewek nerkowych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ACETYLO-CoA - acetylokoenzym A, aktywny octan

  Związek zbudowany z koenzymu A oraz grupy acetylowej. Służy jako nośnik energii metabolicznej w komórkach, uczestniczy w wielu procesach metabolicznych zachodzących w organizmie, m.in. bierze udział w procesach metabolizmu węglowodanów (cukrów), kwasów tłuszczowych i pewnych aminokwasów, jest substratem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADKRUSTACJA

  Tworzenie się na zewnętrznej powierzchni ściany komórkowej pierwotnej dodatkowej warstwy, zbudowanej z różnego typu związków organicznych. Taka dodatkowa warstwa może zwiększać odporność komórki na uszkodzenia mechaniczne, zmniejszać jej przepuszczalność dla wody lub powietrza czy też zapobiegać...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ACYDOFILE (acidofile)

  Organizmy żywe, kwasolubne, np. rośliny preferujące gleby zakwaszone, dla których optymalnym warunkiem bytowania są środowiska o odczynie kwaśnym, czyli pH poniżej 7. Są nimi niektóre bakterie, glony, torfowce, wrzosy, borówka, żurawina oraz szczaw polny. Są wskaźnikiem zakwaszenia. Ze zwierząt do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /397

  praca w formacie txt

Do góry