Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ALKALOIDY

  Grupa licząca ponad 10 000 związków azotowych pochodzenia roślinnego, zawierających układy heterocykliczne, z co najmniej jednym atomem azotu, wywodząca się od aminokwasów. Substancje krystaliczne, o gorzkim smaku, czynne optycznie, trudno rozpuszczające się w wodzie. Obecne głównie w roślinach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /2 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKROMEGALIA

  Choroba związana z wydzielaniem dużej ilości hormonu wzrostu - somatotro-piny w przednim płacie przysadki mózgowej w wieku dojrzałym. Efektem nadmiaru tej substancji nie jest dalszy wzrost „na wysokość", ale rozrastanie się, pogrubianie kości stóp, dłoni i twarzy (kości policzkowych, żuchwy i nosa)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALANINA (Ala, A)

  Jeden z aminokwasów, podstawowych jednostek strukturalnych białek. Alanina jest jednym z prostszych aminokwasów, ma charakter hydrofobowy, tzn. wykazuje tendencję do unikania kontaktu z wodą, oraz obojętny, tzn. jej łańcuch boczny nie posiada ładunku dodatniego ani ujemnego, tworzy go grupa metylowa...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKROSOM

  Obszar w główce plemnika, gdzie znajdują się liczne aparaty Golgiego. W akroso-mie wytwarzane są enzymy pozwalające plemnikom na wniknięcie do komórki jajowej, umożliwiając tym samym jej zapłodnienie - połączenie się jąder gamety męskiej i żeńskiej.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKSEROFTOL - retinol / witamina A

  Substancja rozpuszczalna w tłuszczach. Występuje w maśle, jajach, mleku, serze, a w pokarmach roślinnych, np, w marchwi, pomidorach, papryce, jako prowitamina (b-karoten), jest stadnikiem purpury wzrokowej (rodopsyny), wpływa więc na prawidłowe widzenie.

  Odpowiada też za funkcjonowanie komórek...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKSON-NEURYT

  Wypustka osiowa komórki nerkowej. Odpowiada za jednokierunkowe przewodzenie impulsów elektrycznych (nerwowych) z ciała neuronu (perykarionu) do narządu lub zakończenia synaptycznego, może osiągać do 1,2 m długości. Z zewnątrz może być otoczony wyspecjalizowanymi komórkami glejowymi (komórki Schwanna...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYNA

  Globularne białko, będące głównym składnikiem mikrofilamentów, tworzących wraz z mikrotubulami i filamentami pośrednimi (w przypadku zwierząt) cytoszkielet komórek eukariotycznych, Białko to może występować w komórkach jako monomer (tzw. aktyna gtobularna) lub polimeryzować, tworząc mikrofilamenty...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWACJA AMINOKWASU

  Reakcja zachodząca podczas procesu translacji (biosyntezy białek) w cytoplazmie, przyłączenie aminokwasu do transportującego RNA (tRNA) przy udziale enzymu aktywującego - syntetazy aminoacylo-tRNA, w wyniku czego powstaje związek zwany aminoacylo-tRNA, Aktywacja aminokwasu należy do reakcji...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKROCENTRYCZNY CHROMOSOM

  Rodzaj chromosomu metafazowego, w którym cen-tromer (przewężenie piewotne) znajduje się blisko końca chromosomu. W chromosomie akro-centrycznym wyróżnia się jedno ramię bardzo krótkie, a jedno długie.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWNY TRANSPORT

  Transport substancji przez selektywnie przepuszczalną błonę, biologiczną wbrew różnicy (gradientowi) stężeń, wymagający, w odróżnieniu od dyfuzji i transportu ułatwionego, nakładu energii (zazwyczaj pochodzącej z rozpadu ATP) oraz błonowych przenośników białkowych, czyli różnego rodzaju pomp...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /892

  praca w formacie txt

Do góry