Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ALKOHOLE

  Związki organiczne, pochodne węglowodorów, o charakterze lekko zasadowym, w których przynajmniej jeden atom wodoru został zastąpiony grupą hydroksylową (—OH). Ogólny wzór alkoholi to R—OH, gdzie R stanowi rodnik alkilowy lub arylowy.

  Wyróżniamy alkohole alifatyczne i aromatyczne - fenole (por. aldehydy)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /2 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALERGEN

  Antygen wywołujący reakcję alergiczną. Alergenami mogą być białka, polisacharydy, toksyny bakteryjne lub antygeny upostaciowane (komórki bakterii, grzybów, pierwotniaków; inne obce ciała, a także wirusy).

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALBINOS

  Człowiek, zwierzę dotknięte albini-zmem (bielactwem), czyli brakiem lub niedoborem barwnika w skórze i jej wytworach oraz tęczówce oka. Wyróżnia się bielactwo wrodzone ogólne, wrodzone częściowe i nabyte. Bielactwo wrodzone uogólnione jest cechą dziedziczną, au-tosomalną, recesywną, ujawniającą...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /1 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Allele

  Allelami nazywamy warianty tego samego genu, które znajdują się w tym samym miejscu na chromosomie tj. locus (-> gen, chromosomowa teoria dzieczności).

  Np. 4 i a, gdzie A odpowiada ze czerwoną barwę płatków, a - białą.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALERGIA

  Nadwrażliwość, stan zwiększonej wrażliwości. Silna reakcja odpornościowa organizmu w stosunku do niektórych substancji w środowisku, objawiająca się jako katar sienny, wysypka, astma, zaburzenia trawienne.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALBUMINY

  Białka proste, zwane inaczej proteinami, występujące powszechnie w tkankach zwierzęcych. Można spotkać się z nimi między innymi w jajach kurzych, mleku, czy zbożach. Wraz z globulinami odgrywają także rolę w regulacji równowagi płynów ustrojowych - znajdują się w surowicy krwi, gdzie są...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEURON - ziarna aieuronowe

  Rodzaj ciał białkowych otoczonych pojedynczą błoną, występujących w komórkach aleuronowej warstwy bielma roślin jednoliściennych, np. zbóż.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALDEHYD 3-FOSFOGLICERYNOWY

  Fosforanowa pochodna trójwęglowego cukru prostego - w cząsteczce aldehydu 3-fosfoglicetyno-wego grupa fosforanowa jest przyłączona do atomu węgla C-3. Związek ten jest produktem fazy redukcyjnej cyklu Calvina-Bensona (reakcji ciemnych fotosyntezy).

  Powstaje w wyniku redukcji kwasu 3-fosfoglicerynowego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /1 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALFA HELISA

  Przestrzenna struktura wielu polimerów przypominająca korkociąg. Wiele związków biologicznych przyjmuje postać a-helisy, np. wielocukry (polisacharydy), jak amyloza, białka w drugorzędowej strukturze (jak np, keratyna, kolagen) i drugorzędowa struktura DNA. Struktura a-helisy powstaje poprzez...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALDEHYDY

  Związki organiczne, pochodne węglowodorów, ciecze lub ciała stałe (wyjątek aldehyd mrówkowy w postaci gazu), w których cząsteczkach grupa karbonylowa połączona jest jednym wiązaniem pojedynczym z atomem wodoru, a drugim z resztą węglowodorową cząsteczki (patrz Ryc, 8: wzór ogólny). Grupą...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /1 429

  praca w formacie txt

Do góry