Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  AMONIAK

  Nazwa systematyczna azan. Związek o wzorze chemicznym NH3. W warunkach normalnych jest bezbarwnym gazem, o charakterystycznym, ostrym, przenikliwym zapachu. Jego temperatura topnienia wynosi 195,41 K, a temperatura wrzenia 239,75 K. Gęstość amoniaku w warunkach normalnych 'wynosi 0,771 g/dm3, a w punkcie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /2 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANABOLICZNE ŚRODKI - anaboliki

  Związki o budowie zbliżonej do testosteronu i podobnie jak on nasilające syntezę białka. Podawane pacjentom wyniszczonym fizycznie lub z zaburzeniami somatycznymi. Nadużywane w sporcie (lekkoatletyka, kulturystyka, podnoszenie ciężarów). Ich zażywanie powoduje wiele skutków niepożądanych, jest...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMONOTELICZNE ZWIERZĘTA

  Zwierzęta, których końcowym produktem przemiany materii związków azotowych jest amoniak. Do gatunków amonoteiicznych należą zwierzęta wodne: smoczkouste, ryby i kijanki. Amoniak, ze względu na swoją wysoką toksyczność, musi być wydalany w formie mocno rozcieńczonej.

  W efekcie jego usuwanie jest...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANABOLIZM

  Anaboliza, procesy syntezy należące, obok procesów rozpadu cząsteczek - katabolizmu, do procesów metabolicznych. Jest to syntezowanie cząsteczek złożonych z prostszych. Poszczególne tego typu reakcje nazywane są reakcjami anabolicznymi. Praktycznie każdy rodzaj komórek syntezuje różnorakie złożone...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMONITY

  Pod gromada kopalnych głowonogów czteroskrzelnych o muszli zewnętrznej; należą do typu mięczaki. Amonity byty zwierzętami morskimi, aktywnie pływającymi. Występowały od wczesnego dewonu do późnej kredy. Są skamieniałościami przewodnimi, umożliwiającymi określanie wieku skał.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANAEROBY, anaerobionty, anoksybionty, beztlenowce

  Organizmy żyjące w środowisku pozbawionym tlenu atmosferycznego lub zawierającym tylko jego śladowe ilości. Korzystają z energii uwalnianej w procesach beztlenowego oddychania komórkowego. Wyróżniamy anaeroby bezwzględne (obligatoryjne) i względne (fakultatywne). Pierwsze nie tolerują warunków...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /2 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMP - adenozynomonofosforan, rybonukleotyd adeninowy

  Jeden z rybonukieotydów budujących cząsteczki RNA (kwasów rybonukleinowych). Złożony jest z adeniny (purynowej zasady azotowej), pięciowęglowego cukru rybozy oraz grupy fosforanowej. Podobny związek - deoksyrybonukleotyd adeninowy, zawierający zamiast rybozy deoksyry-bozę wchodzi w skład DNA (kwasów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANAFAZA

  Stadium w procesie mejozy i mitozy, w trakcie którego zlokalizowane w płytce równikowej wrzeciona podziałowego chromatydy siostrzane (podczas mitozy i ii podziału mejotycz-nego) oraz chromosomy homologiczne tworzące biwalenty (podczas i podziału mejotycznego) oddzielają się od siebie i wędrują do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMYLAZY

  Enzymy odpowiedzialne za rozkładanie wielocukrów (polisacharydów), np. skrobi i glikogenu do cząsteczek dwucukrów (np. maltozy) i krótszych oligosacharydów. Występująca w przewodzie pokarmowym a-amylaza, enzym trawienny obecny w ślinie (produkowany przez gruczoły ślinowe człowieka) oraz wytwarzany w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /1 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANAFILAKSJA - wstrząs anafiiaktyczny

  Zespół objawów uogólnionej, natychmiastowej reakcji alergicznej, występujący jako odpowiedź organizmu na powtórne zetknięcie z alergenem. Objawy wstrząsu to np, świąd, pokrzywka, szum w uszach, trudności w oddychaniu i przełykaniu, skurcze, biegunka, nagły spadek ciśnienia tętniczego, a czasem też...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /752

  praca w formacie txt

Do góry