Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ANATOMIA

  Nauka zajmująca się badaniem budowy i kształtu ciała żywych organizmów. Ze względu na obiekt zainteresowań badawczych wyróżnia się anatomię zwierząt, roślin i człowieka. Uwzględniając podejście do zagadnień, przyjmuje się podział na: anatomię topograficzną (chirurgiczną - opis budowy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANIZOTROPIA

  Właściwość układu polegająca na tym, że pewne jego cechy zmieniają się w zależności od kierunku, w jakim się je analizuje, np. anizotropia optyczna. Jest to jedna z najważniejszych cech układów żywych. Elementami składowymi układów żywych wykazującymi najsilniejszą anizotropię są błony...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANDROGENY

  Sterydowe, męskie hormony płciowe, produkowane również u kobiet. Podobnie jak estrogeny powstają z cholesterolu. U mężczyzn produkowane są przez śródmiąższowe komórki Leydiga, zlokalizowane w jądrach (testosteron, dihydrotestosteron - DHT, androsten-dion), U kobiet syntezowane głównie w jajnikach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /1 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANOREKSJA - anorexia nervosa, jadłowstręt psychiczny

  Zaburzenie psychiczne znane już w średniowieczu, dotykające głównie kobiet. Przypadłość ta polega przede wszystkim na dążeniu do utraty masy ciała (nadmiernym, chorobliwym odchudzaniu się). W około 10% przypadków spadek wagi związany z tą cechą stanowi zagrożenie dla życia i może skończyć...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /2 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANEMIA

  Niedokrwistość, choroba polegająca na niedoborze hemoglobiny - czerwonego barwnika, zawartego w komórkach krwi - erytrocytach (krwinkach czerwonych), przenoszącego tlen. Skutkiem tego niedoboru jest niewystarczająca dla potrzeb organizmu ilość transportowanego przez krew tlenu. Dolegliwości...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /1 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALOGIA

  Podobieństwo w budowie narządów, układów lub w przebiegu procesów u organizmów należących do różnych taksonów, nie mających wspólnego przodka.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMYLOPLAST

  Rodzaj leukoplastu, organel-lum komórkowe, występujące w organach zapaso wych roślin, jego podstawową funkcją jest syntetyzowanie i magazynowanie złożone polisacharydu -skrobi. Jak inne leukoplasty należy do plastydów, rozwijających się z niezróżnicowanych proplastydów.

  Pod wpływem światła może...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMITOZA - podział bezpośredni

  Podział jądra komórkowego polegający na jego wydłużeniu, przewężeniu w części równikowej, a następnie rozdzieleniu na dwa jądra potomne. Po amitozie często nie dochodzi do cytokinezy, w związku z czym powstaje komórka dwujądrowa.

  Amitozę spotyka się najczęściej w komórkach, które utraciły...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA PYŁKOWA

  Metoda statystyczna, opracowana przez L. von Rosta, polegająca na ilościowym i jakościowym badaniu składu ziaren pyłków i zarodników - odłączonych od rośliny macierzystej, zachowanych w różnych utworach geologicznych różnych epok. Metoda analizy pyłkowej umożliwia ustalenie względnego wieku danej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANABIOZA - życie utajone

  Przejściowy stan ograniczenia wszelkich funkcji życiowych organizmu, w okresie niekorzystnych warunków zewnętrznych, np. niskiej temperatury. Występuje u drobnoustrojów, jednokomórkowców roślinnych i zwierzęcych, roślin wyższych (zarodniki, prze-trwalniki, nasiona w stadium spoczynkowym), zwierząt...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /405

  praca w formacie txt

Do góry