Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ANTYKODON

  Sekwencja trzech kolejnych nukleotydów na cząsteczce transportującej RNA (tRNA) znajdująca się w pozycji 34-36, komplementarna do kodonu danego aminokwasu na nici mRNA. Tak więc połączenie się kodonu z mRNA i antykodonu tRNA powoduje prawidłowe ułożenie aminokwasów w białku. 

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYBIOTYKI

  Każda substancja wytwarzana przez drobnoustroje, powodująca nawet w małych ilościach zahamowanie wzrostu lub zabicie innego mikroorganizmu. Głównymi producentami antybiotyków są grzyby i bakterie glebowe. Antybiotyki działają negatywnie na 3 główne szlaki metaboliczne bakterii takie jak: biosynteza...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /1 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTAGONIZM

  Ogólnie to przeciwstawianie, osłabianie działania, zwalczanie zachodzące pomiędzy funkcjami, czynnościami czy zadaniami struktur organizmów na różnych poziomach organizacji, aż po molekularny. Także działalność przeciwstawna jednego osobnika względem innego, szczególnie obcego gatunku. Antagonizm...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /2 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANEMIA SIERPOWATA

  Choroba genetyczna spowodowana pojedynczą mutacją w genie kodującym łańcuch 6-globiny, białka budującego hemoglobinę. Mutacja dotyczy szóstego kodonu genu, a mianowicie zamiany A na T (transwersja), co powoduję zmianę aminokwasu w kodowanym białku. Zamiast glutaminianu włączona zastaje walina...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /1 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTOCYJANY

  Barwniki roślinne należące do flawonoidów, występujące w wakuolach komórek płatków korony w kwiatach oraz komórek owoców, głównie u roślin okrytozalążkowych. Podobnie jak inne flawonoidy zbudowane są z dwóch pierścieni aromatycznych, połączonych 3-węglo-wym mostkiem. Mogą one mieć kolor...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /1 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANEMOCHORIA, wiatrosiewność

  Najczęstszy sposób rozprzestrzeniania nasion i owoców roślin, wskutek działania wiatru. Specyficznymi przystosowaniami do tego typu rozsiewania są: skrzydlaki (jesion, klon, grab, wiąz) lub aparat lotny (mniszek lekarski, oset, wierzba, topola). Niektóre rośliny wytwarzają bardzo liczne drobne i lekkie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOLOGIA

  Nauka zajmująca się badaniem zmienności człowieka jako jednostki (cech anatomicznych i fizjologicznych, w czasie i przestrzeni; rasy człowieka) i jako społeczności (ewolucja kulturowa).

  W metodach badawczych korzysta z osiągnięć medycyny, psychologii i socjologii, które pomagają zrozumieć...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /1 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANHYDRAZA WĘGLANOWA (dehydrataza węglanowa)

  Enzym katalizujący reakcję uwodnienia dwutlenku węgla (COa) i wytworzenia jonu wodorowęglanowego (HC03~), Reakcję tą można zapisać następująco:

  anhydraza węglanowa

  C02 + H20-> H+ + HCO3-

  Enzym ten występuje głównie w czerwonych krwinkach (erytrocytach). Jego aktywność jest istotna dla procesu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALOGICZNE NARZĄDY

  Narządy u różnych organizmów, które mają odmienne pochodzenie embrionalne i ewolucyjne oraz inny plan budowy, ale upodobniły się do siebie ze względu na spełnianie takich samych funkcji. Jest to efektem konwergencji, czyli ewolucji zbieżnej. Przykłady narządów analogicznych to: oko ryby i oko...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANIZOGAMIA, HETEROGAMIA

  Typ rozmnażania płciowego, w któiym obie gamety (komórki rozrodcze) są ruchliwe - posiadają wici, ale różnią się między sobą wielkością, wynikającą z zawartości materiałów zapasowych (mikro- i ma-krogamety).

  Zjawisko powszechnie występujące w świecie roślin i zwierząt, gdzie z reguły...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /916

  praca w formacie txt

Do góry