Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ANTYPODY

  Są to najczęściej trzy haploidal-ne komórki, występujące w woreczku zalążkowym okrytonasiennych. Zgromadzone są na biegunie chalazalnym (przeciwny do mikropylarnego). Antypody są bardzo aktywne metabolicznie i uczestniczą w odżywianiu woreczka zalążkowego. 

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHEOPTERYX, PRAPTAK (Archaeopteryx litographka)

  Forma przejściowa pomiędzy gadami i ptakami, gatunek z rodziny tnezozo-icznych praptaków (Archaeopterygidae). Jego pierwszy odcisk szkieletu i piór odnaleziono w 1861 roku w Bawarii, Do tej pory znaleziono 8 szkieletów różnych gatunków tej rodziny.

  Archeopteryks był wielkości kurczaka, posiadał ciało...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /2 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APARAT SZPARKOWY

  Struktura 'wytworzona w epidermie (skórce) nadziemnych organów (liści i todyg) lądowych roślin wyższych, umożliwiająca regulację gospodarki wodnej rośliny (stopnia transpiracji) w zależności od warunków środowiskowych oraz wymianę gazową z otoczeniem.

  Aparat szparkowy jest złożony z dwóch...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /2 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARGININA (Arg, R)

  Jeden z aminokwasów, podstawowych jednostek strukturalnych białek. Należy do aminokwasów polarnych, silnie hydrofitowych (rozpuszczalnych w wodzie). Łańcuch boczny argininy obdarzony jest ładunkiem dodatnim, jest zatem aminokwasem o charakterze zasadowym. Aminokwas ten uczestniczy w cyklu mocznikowym...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOENZYM

  Białkowa część enzymu. W obrębie apoenzymu znajduje się centrum aktywne odpowiadające za przestrzenne dopasowanie substratu do enzymu, jego związanie i przebieg reakcji katalitycznej.

  W przypadku enzymów allo-sterycznych w apoenzymie znajduje się również centrum allosteryczne, do którego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYFERTYLIZYNA

  Specyficzna substancja 'występująca na powierzchni gtówki plemnika. Reaguje z przestrzennie dopasowaną fertylizyną umieszczoną na powierzchni komórki jajowej. Reakcja antyfertyiizyna-fertyiizyna umożliwia zapłodnienie komórki jajowej plemnikami własnego gatunku.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AROMORFOZA

  Istotna zmiana w planie budowy lub/i funkcjonowaniu organizmu, stanowiąca przystosowanie środowiskowe, podnosząca go na wyższy poziom organizacji i rozwoju ewolucyjnego. Umożliwia mu opanowanie nowych środowisk (np. u zwierząt: błony płodowe, struna grzbietowa, endotermia, przystosowanie do lotu u...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOPLAST

  Martwe elementy komórek roślinnych, przez które transportowana jest na krótkie odległości woda wraz z solami mineralnymi oraz gazy. Na apoplast składają się ściany komórkowe, przestwory międzykomórkowe oraz niektóre martwe komórki.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYGEN

  Ciało obce lub częściej substancja białkowa wywołująca produkcję przeciwciał w organizmie. Antygeny mogą być pochodzenia zewnętrznego, wprowadzone do organizmu, np. bakterie, ich toksyny, obce białka. Występują również antygeny naturalne, wytwarzane przez organizm, np.: antygeny krwinkowe...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOPLASTYCZNY TRANSPORT

  Sposób przemieszczania się wody i soli mineralnych, a także gazów w roślinie na krótkie odległości, wykorzystujący martwe elementy rośliny, czyli tzw. apoplast.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /191

  praca w formacie txt

Do góry