Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ATP - aza - adenozynotrifosfataza

  Enzym katalizujący reakcję hydrolizy (rozkładu) ATP (adenozy-notrójfosforanu) do ADP (adenozynodwufosfora-nu) i fosforanu nieorganicznego. Wiele białek zaangażowanych w różne procesy komórkowe wykazuje aktywność ATP-azy. Przykładami takich białek mogą być: miozyna, dyneina i kinezyna - białka...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /2 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATP (adenozynotrifosforan, trifosforan adenozyny)

  Nośnik energii swobodnej, odkryty przez Karla Lohmanna w 1929 roku. Stanowi komórkowy rezerwuar energii (F. Lipmann i H. Kal-car, 1941 r.) potrzebnej do wszystkich procesów życiowych.

  Zbudowany z adeniny (zasady azotowej) - połączonej wiązaniem N-glikozydowym z cząsteczką rybozy (adenozyna) I trzech...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /1 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATOL

  Płaska wyspa koralowa, o kształcie pierścienia, zamkniętego lub półotwartego. Utworzona wskutek rozrostu rafy koralowej, najczęściej wokół wyspy wulkanicznej.

  Otacza centralnie po łożoną poniżej poziomu morza (depresja) płytką lagunę, w której obumierające polipy koralowców pozostawiają po...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASTYGMATYZM (niezborność oka)

  Jest to wada wzroku wynikająca z nieprawidłowego kształtu sferycznego rogówki lub soczewki. Promienie świetlne nie są skupiane w jednym miejscu na siatkówce i dochodzi do powstania nieostrego, zamazanego obrazu w jednym z kierunków, Astygmatyzm może być korygowany przy użyciu okularów z soczewkami...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASYMILACJA

  Wchłanianie związków chemicznych przez organizm. Może odnosić się do dwutlenku węgla (CO,) i być związane z procesem fotosyntezy lub dotyczyć azotu (N), niezbędnego roślinom do procesów związanych ze wzrostem.

  Dwutlenek węgla przyswajany jest przez większość roślin oraz bakterie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /1 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASKOSPORY

  Zarodniki grzybów z klasy wor-kowców, np. smardz. Powstają w strzępkach nazwanych workami po uprzedniej mejozie i mitozie. Askospor w worku jest zatem osiem.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASYMILATY

  Produkty fotosyntezy. Pierwszym produktem cyklu Calvina (fazy fotosyntezy niezależnej od światła) jest aldehyd fosfogiicerynowy, z którego roślina wytwarza wszystkie potrzebne jej związki organiczne.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASPARAGINA (Asn, N)

  Jeden z aminokwasów, podstawowych jednostek strukturalnych białek. jest aminokwasem hydrofilowym tzn. rozpuszczalnym w wodzie, polarnym. Należy do aminokwasów obojętnych - jej grupa boczna nie posiada ładunku. Asparagina jest pochodną innego aminokwasu - kwasu asparaginowego (aspa-raginianu), powstaje w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATAWIZM

  Cechy przodków sporadycznie ujawniające się u późniejszych pokoleń. U człowieka to silnie zrogowaciałe paznokcie w postaci pazurów, kły wystające poza linię gębową, dodatkowa para sutek, czy niezredukowany ogon. Atawizmy są pośrednim dowodem ewolucji.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASPARAGINOWY KWAS (asparaginian; Asp, D)

  Jeden z aminokwasów, podstawowych jednostek strukturalnych białek. Należy do aminokwasów hydrofitowych (rozpuszczalnych w wodzie) oraz polarnych. Łańcuch boczny kwasu asparaginowego jest obdarzony ładunkiem, zawiera kwasową grupę karboksylową (COOH), która w postaci zjonizowanej posiada ładunek ujemny...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /573

  praca w formacie txt

Do góry