Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  BASEDOWA CHOROBA (choroba Gravesa-Basedowa, hyperthyteosis, thyteotoxicosis)

  Schorzenie gruczołu tarczowego prowadzące do nadczynności tarczycy. Choroba o podłożu autoimmunologicznym. Może być związana z zakażeniem wirusowym lub silnym stresem, rzadziej dziedziczna. Znacznie częściej spotykana u kobiet.

  Do jej głównych objawów należą powiększenie tarczycy (wole...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /1 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAZGFILE (leukocyty zasadochłonne)

  Jedne z elementów morfotycznych krwi. Kuliste komórki, o średnicy ok. 10 pm, posiadające wydłużone jądro, z dwoma lub więcej, przewężeniami; wykazują zdolność do endocytozy. Stanowią ok, 0-1% białych krwinek krwi obwodowej. Powstają w czerwonym szpiku kostnym z komórek macierzystych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /1 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BALDACHOGRONO

  Kwiatostan graniasty. Szypułki kwiatowe niejednakowej długości, wyrastają na różnych wysokościach osi głównej, ale dorastają do jednego poziomu. Przykłady: dziki bez, jarzębina. 

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEHAWIOR

  Zachowanie się - to złożony system zachowań zwierzęcia w odpowiedzi na sygnały docierające ze środowiska zewnętrznego lub z wnętrza organizmu. Np. ostrzegawczy krzyk u drobnych ptaków na widok ptaka drapieżnego (sygnał zewnętrzny) lub rozpoczęcie poszukiwania pokarmu pod wpływem głodu (sygnał...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARBITURANY

  Grupa leków (głównie nasennych) o silnym działaniu toksycznym, mających właściwości uzależniające i depresyjne; syntetyczne pochodne kwasu barbiturowego, stosowane w leczeniu padaczek i bezsenności (np. Fanadorm - cyclobarbital, Luminal - fenobarbital, Veronal, Glimid) oraz jako leki znieczulające...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /1 622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARWIENIE GRAMMA

  Barwienie z zastosowaniem dwóch bawników (bawienie złożone): fioletu krystalicznego i fuksyny zasadowej, w celu identyfikacji bakterii gramdodatnich i gramujem-nych. W wyniku bawienia bakterie gramdodatnie wybawiają się na fioletowo, zaś gramujemne na czewono.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARRA CIAŁKO (chromatyna X, ciałko X)

  Żeńska chromatyna płciowa, widoczna na obrzeżach interfazowych jąder komórkowych (między podziałami). Stanowi nieaktywną heterochromatynę, podlegającą częściowej kondensacji w żeńskich komórkach somatycznych.

  Inaktywacja (inaczej lionizacja) następuje w zarodkach ssaków. Jest losowa i dotyczy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAKTERIOFAGI

  Wirusy infekujące komórki . s bakteryjne. Często nazywa się je po prostu fagami. Bakteriofagi mogą przyczynić się do procesu wymiany informacji genetycznej pomiędzy bakteriami nazywanego transciukcją. Proces ten znalazł także zastosowanie w inżynierii genetycznej w.celu przenoszenia określonych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOSOMY

  Chromosomy autosomalne; wszystkie obecne na terenie jądra komórkowego, poza chromosomami płci (por. a//osomy); ich ilość jest charakterystyczna gatunkowo. U człowieka w liczbie 44 chromosomów, ułożonych w 22 pary homologiczne (dodatkowo dwa allosomy), składają się na diploidalny garnitur chromosomowy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAKTERYJNE CHOROBY

  Choroby wywołane przez wniknięcie określonego gatunku bakterii lub grup bakterii do organizmu, co powoduje zmiany chorobowe. Drobnoustroje mogące wywołać zmiany chorobotwórcze nazywamy patogenami lub wirulentami. Należy jednak zwrócić uwagę, że nie każda komórka bakteryjna wnikająca do organizmu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /3 587

  praca w formacie txt

Do góry