Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  BIAŁKA G

  Białka błonowe zaangażowane w proces sygnalizacji komórkowej, a mianowicie w przekazywanie sygnałów z receptora do wewnątrz komórki. Uczestniczą w odpowiedzi komórki na działanie hormonów, w procesie widzenia, odczuwaniu smaku i zapachu. Białka G powodują aktywacje lub inaktywacje enzymów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /1 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIELMO, ENDOSPERMA, ENDOSPERM

  Tkanka odżywcza zarodka, występująca w nasionach. U roślin nagozalążkowych występuje bielmo pierwotne (prabielmo), rozwijające się z komórek miękiszowych gametofitu żeńskiego, w związku z tym o haploidalnych jądrach. W przypadku roślin okrytozalążkowych, bielmo powstaje podczas tzw...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /3 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIERNACKIEGO ODCZYN (OB)

  Test stosowany w diagnostyce medycznej, będący miarą szybkości opadania czewonych krwinek (erytrocytów) w osoczu krwi, która zależy od składu białkowego osocza.

  Podwyższona w stosunku do normy wartość OB, świadczy m.in. o ostrym lub przewlekłym stanie zapalnym, urazach, złamaniach kości...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BILIRUBINA

  Produkt rozpadu grupy hemowej w hemoglobinie Gej części niebiałkowej), barwnik żółty żółci u ssaków. Powstaje ona w wyniku rozpadu biliwerdyny w ten sposób, że centralny mostek metinowy biliwerdyny redukowany jest przy pomocy enzymu reduktazy biliwerdynowej.

  Podobnie jak na wcześniejszych etapach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /2 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁA ISTOTA

  Część tkanki ośrodkowego układu nerwowego złożona głównie z aksonów neuronów, najczęściej posiadających zmielinizowane otoczki, towarzyszącej tkanki glejowej i na-czyń krwionośnych, istota biała tworzy drugą, wewnętrzną warstwę kory mózgowej, stanowj liczne szlaki, łączące poszczególne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /1 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZJĄDROWE, Procaryota

  Organizmy nie mające jąder komórkowych, w przeciwieństwie do eukariontów. W większości są to organizmy jednokomórkowe, tj. bakterie i sinice lub tworzące kolonie. U prokariontów DNA nie jest połączony z hi-stonami, występuje w postaci wolnej, jako długa, kolista podwójna nić, zwana genoforem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /1 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZJĄDRZASTE

  Komórki organizmów wielokomórkowych, eukariotycznych, które wtórnie - w trakcie rozwoju zatraciły jądro komórkowe, np. erytrocyty ssaków iub rurki sitowe roślin nasiennych.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZKRĘGOWCE, Invertebrata

  Jednostka systematyczna obejmująca wszystkie zwierzęta wielokomórkowe pozbawione kręgosłupa. Zalicza się tu ponad 30 typów zwierząt wykazujących olbrzymią różnorodność budowy i trybu życia. Należą do nich m.in. jamochłony, płazińce, obieńce, pierścienice, stawonogi, mięczaki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZOWODNIOWCE, Anamniota, Anamnia

  Grupa systematyczna obejmująca kręgowce (bezszczękowoe) - smoczkouste (kręgouste), ryby i płazy. Zwierzęta te nie posiadają błon płodowych, tj, owodni, omoczni i kosmówki.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZSZCZĘKOWCE, Agnatha, bezżuchwowce

  Grupa kręgowców pozbawiona szczęk i kończyn parzystych oraz wykazujących inne cechy prymitywne. Obejmuje liczne formy kopalne, a wśród współczesnych - kręgouste: minogi i śluzice.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /210

  praca w formacie txt

Do góry