Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  BIOCHEMIA

  Dział nauki zajmujący się badaniem chemicznych (cząsteczkowych) podstaw życia, czyli budowy chemicznej organizmów żywych oraz przemian chemicznych, które w nich zachodzą, Do głównych obszarów zainteresowań biochemii należą badania nad substancjami organicznymi o dużym znaczeniu biologicznym, jak:...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOGEOGRAFlA

  Dział geografii zajmujący się rozmieszczeniem roślin i zwierząt na Ziemi i zasadami kierującymi tym rozmieszczeniem.

  W biogeografii wyróżnia się krainy zoogeograficz-ne, np. palearktyczna, orientalna, neotropikalna itp. oraz krainy fitogeograficzne, np. holarktyczne, paleotropikalne.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOCYBERNETYKA

  Dział cybernetyki, wykorzystujący dyscypliny techniczne (m.in. elektronikę, mechanikę, informatykę, automatykę i robotykę) dla potrzeb biologii i medycyny, znajduje wiele zastosowań praktycznych. Cybernetyka to nauka interdyscyplinarna, o systemach sterowania, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOINDYKATORY, biowskaźniki

  Gatunki lub zespoły gatunków organizmów żywych, wrażliwych na dany czynnik środowiska w sposób umożliwiający jego ilościową ocenę. Bioindykatory powinny wykazywać się specyficzną, wąską tolerancją ekologiczną, łatwością hodowli i szerokim rozprzestrzenieniem.

  Są używane w biomom-toringu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /2 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIODEGRADACJA

  Proces polegający na rozkładzie substancji do prostszych postaci, przebiegający z udziałem organizmów żywych. Najwydajniejszymi i najwszechstronniejszymi biodegra-datorami są bakterie i grzyby. Szybkość i skala biodegradacji zależą od temperatury, wilgotności, rodzaju substancji podlegającej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /2 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOLOGIA

  Nauka o organizmach żywych, ich budowie, rozwoju, fizjologii i pochodzeniu, Podstawowymi działami biologii są: systematyka, fizjologia, genetyka, botanika, zoologia, ewolucjonizm, anatomia, morfologia, histologia, ekologia. Biologia należy do nauk przyrodniczych. Terminu „biologia" po raz pierwszy użył...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOETYKA

  Dziedzina, nauka z pogranicza etyki, filozofii, socjologii i biologii zajmująca się wpływem osiągnięć biologii na życie społeczne człowieka, Zajmuje się opracowaniem zasad kontroli nad postępem prac w biotechnologii, inżynierii genetycznej, nad manipulacją z zarodkami, klonowaniem, naci ich...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BILIWERDYNA

  Produkt pośredni rozpadu grupy hemowej w hemoglobinie Qej części niebiał-kowej), baro/nik zielonkawy w żółci. Biiiwerdyna jest łańcuchowym tetrapirolem i powstaje w wątrobie w wyniku rozszczepienia mostka a-metino-wego w grupie hemowej. Reakcja ta zachodzi przy udziale tlenu i NADPH i jest katalizowana...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁE CIAŁKA KRWI (leukocyty, krwinki białe)

  Bezbarwne, jądrzaste elementy morfotyczne krwi; kuliste, ale mogą przybierać również postać pełzakowatą. We krwi obwodowej w liczbie 7,5x10® komórek/ml (norma laboratoryjna: 4-10 tys./ ml). W ich skład wchodzą: granulocy-ty - ok. 60% (obojętnochłonne - neutrofile, kwa-sochłonne - eozynofile...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁKA

  Podstawowe cząsteczki biologiczne budujące żywe organizmy. Pełnią w komórkach funkcje strukturalne, magazynujące oraz szeroko pojęte funkcje regulatorowe, uczestniczą właściwie we wszystkich procesach zachodzących w komórkach. Wiele białek posiada aktywność enzymatyczną i katalizuje...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /3 574

  praca w formacie txt

Do góry