Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  BLASTOCEL (protoceloma, pierwotna jama ciała)

  Jama blastuli, powstała w wyniku procesu bruzdkowania. Wypełniona płynem, wydzielanym przez otaczającą ją pojedynczą warstwę blastomerów (pierwszych komórek zarodka). Jego wygląd, budowa, kształt i wielkość są zależne od budowy jaja i sposobu jego bruzdkowania. U dwu-warstwowców (Diblastica) jest...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOMY

  Zespoły ekosystemów, które tworzą duże i łatwe do rozróżnienia regiony biologiczne na Ziemi, np. tundra, tajga, pustynia, step.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOMASA

  Całkowita masa organizmów żywych, masa pojedynczych osobników lub grup organizmów zawarta w danym ekosystemie lub jego części, obliczona dla danego przedziału czasowego. Biomasa wyrażana jest najczęściej w jednostkach masy lub energii, przypadających na daną powierzchnię czy objętość, np. kg/m2...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /2 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOLOGIA MOLEKULARNA

  Dział biologii zajmujący się zjawiskami życiowymi na poziomie cząsteczkowym (molekularnym), czyli badający chemiczne i fizyczne właściwości cząsteczek tworzących organizmy, a także wzajemne oddziaływania tych cząsteczek. Osiągnięcia tej części biologii pozwoliły na wyjaśnienie trzech...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOFIZYKA

  Nauka interdyscyplinarna, zajmująca się badaniem fizycznych, fizykochemicznych i energetycznych podstaw organizacji materii i regulacji procesów życiowych.

  Śledzi zjawiska zachodzące w układach żywych oraz wpływ zewnętrznych czynników fizycznych (promieniowanie, pole grawitacyjne i magnetyczne) na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BINOMINALNE NAZEWNICTWO GATUNKÓW

  Naukowe oznaczenie nazwy gatunku biologicznego, w którym stosuje się dwa człony: pierwszy, określający nazwę rodzajową, i drugi, zwany epitetem, określający przynależność gatunkową, często opisujący jakąś cechę gatunku, np. Homo sapiens. Nazwy binominalne są łacińskie lub zlatynizowane...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOLOGICZNE NAUKI

  Biolodzy, jako naukowcy mają za zadanie:

  - zapoznać nas z budową organizmów,

  - wyjaśnić prawa rządzące życiem organizmów,

  -    wyjaśnić wewnątrzkomórkowe przemiany biochemiczne oraz procesy decydujące o życiu osobników,

  -    zapoznać nas z przemianami ewolucyjnymi, decydującymi o kierunkach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /2 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOGENEZA

  Proces powstawania życia na Ziemi. Pierwsze tłumaczenia zaistnienia życia postulowały stworzenie go przez istotę boską (-> kreacjonizm), jednocześnie powszechna była wiara w możliwość spontanicznego tworzenia życia z niczego, nawet form wysoko uorganizowa-nych, np. much w gnijącym mięsie.

  Obalenie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /5 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOCENOZA

  Biotyczne elementy środowiska, termin wprowadzony przez K. Mobiusa w 1877 roku, oznacza zespół populacji różnych gatunków, wzajemnie powiązany różnymi (głównie troficznymi, czyli pokarmowymi) zależnościami i żyjący w określonej przestrzeni środowiska wodnego lub lądowego (biotopu). Biocenoza jako...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOGEOCHEMICZNY CYKL

  Cykl obiegu pierwiastków w biosferze. Pierwiastki chemiczne krążą po charakterystycznych dla siebie torach od środowiska zewnętrznego do organizmów i z powrotem. Dzięki obecności producentów, konsumentów i reducentów pierwiastki przepływają przez żywą część...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /322

  praca w formacie txt

Do góry