Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  CHEMORECEPTORY

  Narządy zmysłu chemicznego, rozpoznające bodźce chemiczne. Wyróżniamy chemoreceptory zewnętrzne (eksteroreceptoi) - należą tu narządy węchu (nabłonek j węchowy) i smaku (kubki smakowe) oraz wewnętrzne (interoreceptory) - centralne i obwodowe.

  Chemoreceptory centralne (w pniu mózgu) są i wrażliwe na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /1 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEWKI, tracheidy

  Zespoły martwych, klinowato na siebie zachodzących komórek, które uczestniczą w transporcie wody u roślin. Cewki mają silnie zdrewniałe ściany komórkowe, z licznymi jamkami lejkowatymi lub prostymi. Przez jamki odbywa się transport wody z solami mineralnymi, z cewki do cewki, w górę rośliny, U...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEMOSYNTEZA

  Proces pozyskiwania energii niezbędnej zarówno do procesów życiowych jak i syntezy związków organicznych przez komórkę na drodze utleniania związków nieorganicznych. Podobnie jak fotosynteza jest jednym ze sposobów samożywności, jednakże mniej skomplikowanym i starszym ewolucyjnie. Chemosynte-zę...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /3 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEWKA MOCZOWA

  Ostatni element układu moczowego u samic, a moczowo-płciowego u samców większości ssaków. Cewka moczowa jest przewodem (rurą) wyprowadzającą mocz z pęcherza moczowego na zewnątrz ciała. U samic jest krótka, ma ujście w przedsionku pochwy i służy wyłącznie do wydalania moczu, u samców jest długa...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELOMA

  Wtórna jama ciała, powstająca w okresie zarodkowym u wtórojamowców. Mieści się pomiędzy komórkami mezodermy. Nazwana tak dla odróżnienia od pierwotnej jamy ciała, powstałej bezpośrednio z przekształcenia blastoce-iu. Celoma jest zawsze wysłana od wewnątrz nabłonkiem celomatycznym (perytonealnym) i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /2 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEWKA NERWOWA

  Powstaje we wczesnym rozwoju zarodkowym z ektodermy i przybiera postać rury. Cewka nerwowa jest położona po grzbietowej części zarodka. U lancetnika funkcjonuje bez zmian przez całe życie, a u innych strunowców przekształca się w centralny układ nerwowy - mózg i rdzeń kręgowy.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELULOZA

  Złożony wielocukier, wchodzący w skład błonnika (polisacharyd), pełniący funkcje strukturalne - będący głównym materiałem budulcowym ścian komórkowych w roślinach. Pod względem budowy chemicznej celuloza jest polisacharydem składającym się z bardzo długich, prostych łańcuchów reszt...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /1 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEWKI MALPIGHIEGO

  Narządy wydalnicze wielu stawonogów (np. owadów, pajęczaków). Cewki Malpighiego mają postać palczastych wyrostków skierowanych do jamy ciała, skąd wychwytują metabolity przeznaczone do usunięcia.

  Cewki Malpighiego leżą zwykle na pograniczu jelita środkowego i tylnego. Zebrane przez nie produkty...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENTRIOLE

  Organella komórkowe biorące udział w podziale komórkowym, zaobserwowane niemal we wszystkich komórkach zwierzęcych.

  Obecne tam centriole, replikując się przed podziałem komórkowym, pełnią rolę w tworzeniu i polimeryzacji mikrotubul (grubych włókien budujących m.in. wrzeciona kariokinetyozne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHAPERONY

  Inaczej białka opiekuńcze lub białka szoku cieplnego, występują zarówno w komórkach prokariotycznych, jak i eukariotycznych.

  Główną funkcją tych białek jest przywracanie białkom częściowo zdenaturowanym (np. w wyniku stresu cieplnego) ich natywnej struktury, a także minimalizowanie agregacji...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /1 064

  praca w formacie txt

Do góry