Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  CHLORENCHYMA

  Inaczej mezofil, miękisz zieleniowy lub miękisz asymilacyjny. Typ tkanki roślinnej, jedna z odmian tkanki parenchymatycznej (miękiszu), złożona z komórek zawierających bardzo dużą ilość chloroplastów (od 20 do 100 w komórce), a więc przeprowadzająca fotosyntezę.

  Chociaż jest to tkanka stała...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIMERA

  Organizm zbudowany z komórek, różniących się materiałem genetycznym. Chimery mogą spontanicznie powstawać w sposób naturalny, poprzez mutacje genowe czy chromosomowe w czasie rozwoju organizmu. Mogą być także wynikiem złączenia kilku fragmentów organizmów ze sobą. Ten drugi sposób jest powszechny w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /2 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHLOROFILE

  Zielone barwniki fotosyntetyczne występujące w chloroplastach, organellach komórek roślin wyższych, u glonów oraz bakterii fotosyntetycznych (przeprowadzających fotosyntezę). Chlorofile pochłaniają przede wszystkim światło widzialne w zakresie światła niebieskiego i czerwonego, a odbijają światło...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIAZMY

  Miejsca koniugacji (połączenia) chromatyd niesiostrzanych, należących do dwóch chromosomów homologicznych (biwalent), powstałe po wymianie odcinków (Crossing over) w profazie podziału mejotycznego. Chiazmą nazywamy również skrzyżowanie nerwów wzrokowych (skrzyżowanie wzrokowe - chiasma...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHLOROPLASTY

  Typ piastydów, organella komórkowe występujące u roślin, które jako jedyne zawierają chlorofil i przeprowadzają proces fotosyntezy. Są to owalne struktury, otoczone podwójną błoną białkowo-lipidową, tworzącą tzw. osłonkę chloroplastu. Obie błony charakteryzują się różnym składem oraz różnym...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /2 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEMOTROPIZM

  Rodzaj tropizmu uwarunkowanego obecnością w środowisku pewnych substancji chemicznych, np. wzrost korzeni roślin lub strzępek grzybów w kierunku pokarmu, wzrost łagiewki pyłkowej w szyjce słupka w kierunku zalążka.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEMOTAKSJE

  Rodzaj taksji uwarunkowanej bodźcem chemicznym. Chemotaksje to ruch komórek w kierunku miejsc o odpowiednim stężeniu substancji chemicznej, np, zdążanie komórek glonów, pierwotniaków w stronę pokarmu; plemników w stronę żeńskich organów wydzielających odpowiednie substancje. Chemotaksje ujemne to...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENTRUM AKTYWNE

  Grupa aminokwasów biorących bezpośredni udział w oddziaływaniu z substratem (głównie tworzeniu i zrywaniu j wiązań chemicznych), tzw. grupa katalityczna enzymu. Centrum aktywne stanowi małą, ale kluczową część całego enzymu. Tworzone jest przez grupy aminokwasów położonych w różnych pozycjach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /1 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEMIOSMOTYCZNA TEORIA MITCHELLA

  Teoria wyjaśniająca związek pomiędzy procesem syntezy adenozynotrójfosforanu (ATP), katalizowanym przez enzym - syntazę ATP, w czasie fosforylacji oksydacyjnej, a transportem elektronów w łańcuchu oddechowym, zachodzącym w wewnętrznej błonie mitochondrium podczas ostatniego etapu oddychania...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /1 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEREBROZYDY

  Grupa sfingolipidów - związków o charakterze tłuszczowym. W skład cerebrozydów wchodzą: kwasy tłuszczowe, alkohol - sfin-gozyna oraz cukier prosty - glukoza lub galaktoza. Cerebrozydy występują głównie w tkance nerwowej (szczególnie w mózgu) oraz we krwi.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /307

  praca w formacie txt

Do góry