Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  CHOLERA

  Zakaźna choroba przewodu pokarmowego, pochodzenia bakteryjnego, o ostrym przebiegu. Wywoływana przez gramujemnego przecinkowca cholery (Vibrio cholerne), Nieleczo-na może prowadzić do śpiączki lub śmierci. Spotykana głównie w krajach trzeciego świata (na te-renia Afryki, Azji).

  Do zakażenia dochodzi na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /2 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHŁONNY UKŁAD

  Układ łimfatyczny. Wraz z układem krwionośnym stanowi układ krążenia. Układ chłonny jest otwarty. Zalicza się do niego płyn śródtkankowy (międzykomórkowy), cienkościenne naczynia chłonne, które ten płyn zbierają, węzły chłonne oraz gruczoły: grasicę i śledzionę.

  Chłonka trafia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOANOCYTY, komórki kołnierzykowe

  Występują u gąbek. Wyścielają jamę paragastralną, Choanocyty dzięki plazmatycznemu kołnierzykowi oraz wici wychwytują z przepływającej przez ciało gąbki wody cząstki pokarmowe. Trawienie pokarmu zachodzi wewnątrzkomórkowo na terenie wod-niczek pokarmowych. 

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOLECYSTOKININA (CCK; pankreozymina - PK)

  Peptydowy hormon tkankowy, zbudowany z 33 aminokwasów, wydzielany przez śluzówkę dwunastnicy i początkowy odcinek jelita cienkiego (czczego), zbliżony działaniem do ga-stryny.

  W odpowiedzi na bodźce nerwowe i zmiany chemiczne w dwunastnicy (pojawienie się aminokwasów i produktów częściowego trawienia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHINONY

  Grupa związków o właściwościach aromatycznych, zawierających dwie grupy ketonowe, Są szeroko rozpowszechnione w świecie organizmów żywych. Mają właściwości utleniające. Uczestniczą w fotosyntetycznym transporcie elektronów, np. plastochinon, i w łańcuchu oddechowym - ubichinon. Niektóre z nich...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHLOROZA

  Choroba występująca u roślin, związana ze zmianami w ubarwieniu ich części zielonych, które stają się bladozielone lub żółte. Występujące w tym schorzeniu zaburzenia syntezy baiwnika zielonego - chlorofilu, spowodowane są niedoborem minerałów (miedzi, cynku, magnezu czy żelaza) lub niedoborem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHITYNA

  Złożony wielocukier (polisacharyd), pełniący funkcje strukturalne - będący materiałem budulcowym ścian komórkowych grzybów :wnętrznych pancerzy stawonogów. Pod wzglę-n budowy chemicznej chityna przypomina celu-ę. Jest polisacharydem składającym się z długich, prostych łańcuchów reszt pochodnych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHŁONKA (limfa)

  Bezbarwny lub jasnożółty płyn ustrojowy, podobny w składzie do osocza, o podwyższonej zawartości tłuszczu, z elementami morfotycznymi w postaci limfocytów (97%), granulocytów oraz erytrocytów.

  Stanowi przesącz z komórek i naczyń włosowatych. Spływa do naczyń chłonnych/tworzących układ...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHLAMYDIE

  Populacja bakterii gramujem-nych, obejmująca drobnoustroje o kształtach zia-renkopodobnych lub pałeczkowatych, mające trój-warstwową błonę komórkową. Pojedyncza komórka chlamydii po wniknięciu do cytoplazmy komórki gospodarza tworzy dużą postać, zwaną ciałem siateczkowatym.

  Ulega podziałom...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHŁONNE WĘZŁY

  Wraz z grudkami chłonnymi wchodzą w skład wtórnych, obwodowych narządów limfatycznych. Mają kształt nerkowaty, średnicę 2-10 mm, są otoczone kolagenową torebką, niektóre są dobrze wykrywalne przy dotyku (podżuchwowe, szyjne). Rozmieszczone wzdłuż naczyń krwionośnych, w pobliżu narządów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 381

  praca w formacie txt

Do góry