Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  CIAŁKO RZĘSKOWE

  Zewnętrzna, gruba krawędź naczyniówki w kształcie pierścienia. Znajduje się w przedniej części oka i zawiera mięsień rzęskowy połączony z soczewką. Skurcze tego mięśnia powodują zmianę krzywizny soczewki - akomodację oka. Ciałko rzęskowe wytwarza też ciecz wodnistą, wypełniającą komory...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHROMOSOMOWE MUTACJE, MUTACJE CHROMOSOMOWE

  Mutacje związane z wyglądem chromosomów. Do mutacji chromosomowych zaliczamy:

  -    aberracje chromosomowe,

  -    translokcje

  -    delecje

  -    duplikacje

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIAŁKA NISSLA, tigroid

  Ziarnistości zawierające rybosomy i RNA skupione w pobliżu jądra komórkowego w perikarionie komórki nerwowej. Ilość ciałek Nissla świadczy o aktywności neuronu w syntezie białek. W komórkach starych, degenerujących się, zawartość tigroidu spada.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHROMOSOMOWY ZESPÓŁ

  Określona liczba chromosomów charakterystyczna dla każdego organizmu, która jest jednakowa we wszystkich jądrach komórkowych. Chromosomy tworzące zespół chromosomowy różnią się między sobą morfologią, a więc wielkością i kształtem, jak również zawartością w nich genów, jednakże obraz...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIAŁKA ZMYSŁOWE

  Receptory czucia skórnego. Wolne zakończenia włókien nerwowych w nabłonku lub nieco zmodyfikowane receptory - łąkotki, kolby rozmieszczone w powierzchniowej warstwie skóry. Odbierają wrażenia dotyku, ucisku, bólu, ciepła i zimna oraz swędzenia i łaskotania.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHROMOSOMY POLITENICZNE

  Chromosomy zbudowane z więcej niż jednej dwuniciowej cząsteczki DNA. Powstają wskutek wielokrotnych replikacji, którym nie towarzyszy mitoza, ani podział cytoplazmy. Przykładem mogą być chromosomy występujące w komórkach gruczołów śli-niankowych larw Drosophila melanogaster. Zwane są także...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIAŁKO KIERUNKOWE (polocyt, ciałko polarne)

  Mała komórka, złożona z substancji jądrowej, powstająca wskutek niesymetrycznych podziałów komórkowych w procesie oogenezy, na etapie I i II podziału mejotycznego (l-sze i gie ciałko komórkowe).

  W wyniku jego podziału, z oocytu rzędu do oocytu II - rzędu (ln2c), powstaje rzędowe ciałko kierunkowe...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZĘSTNA TKANKA

  Chrząstka jest tkanką nieunerwioną i nieunaczy-nioną. U ryb chrzęstnoszkieletowych buduje szkielet tułowia i płetw. Wyróżniamy tkankę chrzestną szklistą, sprężystą i włóknistą.

  Chrząstka szklista ulega procesowi mineralizacji, przez co jest odporna na ścieranie. Włókna ułożone są...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /2 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHROMOPROTEIDY

  Białka złożone, w których grupę prostetyczną stanowi banwnik. Przykłady chromoproteidów to: hemoglobina, he-mocyjanina, purpura wzrokowa (rodopsyna), fla-woproteidy.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIAŁKO PODSTAWOWE

  Twór znajdujący się u podstawy każdej rzęski lub wici. Jest walcem, w którym znajduje się 9 grup obwodowo rozmieszczonych włókien białkowych (mikrotubul). Ciałka podstawowe połączone są systemem neu-rofibryli, co warunkuje koordynację ruchu rzęsek, np. u pantofelka.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /304

  praca w formacie txt

Do góry