Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  CYTOZYNA

  Jedna za zasad azotowych należąca do pirymidyn, występująca w DNA i RNA. Oznaczana jest literą C i tworzy komplementarną parę z guaniną (G) w DNA i w drugorzędowej strukturze RNA.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYTOPLAZMA

  Zewnętrzna w stosunku do jądra komórkowego część komórki eukariotycz-. nej. Sktada się z fazy płynnej - cytozolu (inaczej hialopiazmy) i wszystkich organelli komórkowych poza jądrem. Do tych ostatnich należą między innymi: ciałka Golgiego (aparat Goigiego), mito-chondria, lizosomy, retikulum...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYTOPLAZMATYCZNE DZIEDZICZENIE

  Dziedziczenie pozajądrowe, dziedziczenie pozachromosomowe, polegające na przekazywaniu do komórek potomnych pozajądrowego materiału genetycznego. W przypadku komórek eukariotycznych pozajądrowe i zdolne do samodzielnej replikacji, koliste cząsteczki DNA występują w mi-tochondriach i chloroplastach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYTOCHROMY

  Grupa białek funkcjonujących jako przenośniki elektronów zarówno w łańcuchu oddechowym, przebiegającym w mitochondriach (cytochromy: a, a3, b, c, ct), jak i w transporcie elektronów w błonie tylakoidów chloroplastów podczas fazy jasnej fotosyntezy (cytochromy: b i f).

  Białka te zawierają grupę...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYTOKINEZA

  Etap w procesie podziału komórki, następujący po utworzeniu 2 jąder potomnych w wyniku mitozy lub I i II podziału mejotycz-nego; polega na podziale cytoplazmy komórki na dwie części, z któiych każda staje się, podobnie jak komórka rodzicielska, komórką jednojądrową. -> cykl komórkowy, -> mitoza...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYTOKIMINY

  Klasa hormonów roślinnych (fi-tohormonów) biorących udział w regulacji podziałów komórkowych (cytokinezy), różnicowania komórek, procesów wzrostu, spoczynku i starzenia się liści, owoców i całych roślin, regulacji kwitnienia oraz transportu produktów fotosyntezy.

  Przykładem współdziałania różnych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYTOLIZA

  Rozpad martwych komórek pod wpływem enzymów hydro litycznych lub uszkodzenie błony komórkowej i uwolnienie treści komórki (etap nekrozy). W immunologii - proces prowadzący do zniszczenia tzw. komórek docelowych, wywołany działaniem limfocytów T.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYKLINY

  Konserwatyczne ewolucyjnie białka komórkowe, których stężenie ulega zmianom w zależności od fazy cyklu komórkowego. Stanowią podjednostki regulatorowe cyklinozależnych kinaz białkowych (cdk), zaangażowanych w regulację cyklu komórkowego.

  Wyróżniamy cykliny A, B, D, E. Cykliny D (1-3) oraz E...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYKL KOMÓRKOWY (cykl życiowy komórki)

  Obejmuje następujące po sobie cyklicznie procesy podziału i wzrostu komórki. Składają się na niego: kariocytokineza oraz okres międzypo-dziatowy, zwany interfazą.

  Interfaza, najdłuższa faza cyklu, obejmuje kolejno fazę G1 (ang. gap-przerwa), S i G2. Kolejność -następujących po sobie faz jest...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /2 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYSTA

  Otoczka (osłonka) o różnej budowie morfologicznej i chemicznej, odporna na różne czynniki, wytwarzana przez organizm (bakterię, roślinę, zwierzę) wchodzący w stan życia utajonego, w celu ochrony przed niekorzystnymi warunkami środowiska zewnętrznego, jak susza, niska temperatura, brak pokarmu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /406

  praca w formacie txt

Do góry