Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  CZŁOWIEK ZDOLNY, Homo habilis

  Wymarły gatunek z rodzaju Homo zamieszkujący Afrykę w końcowej fazie pliocenu. Cechował się wyraźnie większą pojemnością puszki mózgowej, która wynosi 600-800 ml, kości pokrywowe czaszki są cienkie, nie 'występuje grzebień strzałkowy i potyliczny, wały nadoczodołowe są słabo wykształcone...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZŁEKOKSZTAŁTNE, hominoidea, hominidy

  Nadrodzina małp wąskonosych podzielona na trzy rodziny: gibonowate (gibbon i siamang), orangowate (orangutan, goryl i szympans) i człowiekowate (jedyny żyjący gatunek to człowiek Homo sapiens). W innym podejściu człekokształtne są uznawane za rodzinę obejmującą: szympansa, bonobo, goryla i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /3 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZASZKA

  Szkielet głowy kręgowców, odpowiedzialny za ochronę mózgu, narządów zmysłów, początkowych części układu pokarmowego i oddechowego. Czaszka dzieli się na część grzbietową, zwaną mózgoczaszką, oraz część brzuszną, czyli trzewioczaszkę. U większości —» ryb, obie części czaszki są luźno...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /3 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZEPIEC

  Drugi odcinek żołądka ssaków przeżuwających, do którego dostaje się pokarm z żwacza. Skurcze czepca powodują odciśnięcie piynu z pokarmu, który wraca do żwacza. Powstała masa pokarmowa przechodzi ponownie do przełyku i jamy gębowej, gdzie zostaje rozdrobniona i wymieszana ze śliną. Z jamy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERWIEŃ WZROKOWA, rodopsyna

  Białko błonowe występujące w pręcikach siatkówki oka kręgowców. Czerwień wzrokowa jest złożona z części peptydowej, zwanej opsyńą, i z światłoczułej grupy prostetycznej, będącej re-tinolem (wit. A). Bierze udział w zamianie impulsu świetlnego na nerwowy.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYTOPYGE

  Wyspecjalizowany obszar pellikuli występujący u większości orzęsków, służący do usuwania niestrawionych cząstek pokarmu: zlokalizowany w stałym miejscu ciała orzęska, zwykle w jego tylnej części.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERWONE CIAŁKA KRWI (erytrocyty)

  Elementy morfotyczne krwi, dwuwklęsłe, plastyczne komórki, u ssaków pozbawione jądra, średnicy ok. 8 mm i grubości ok. 2pm. Biorą udział w transporcie tlenu z płuc do tkanek obwodowych i dwutlenku węgla w odwrotnym kierunku. Swoją funkcję pełnią dzięki znajdującym się wewnątrz cząsteczkom...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYTOSTOM

  Wyspecjalizowany obszar pelli-kuli mający postać szczeliny, w ściśle określonym miejscu ciała większości orzęsków. Za pośrednictwem cytostomu pobrany pokarm dostaje się do cytofarynksu, gdzie w procesie endocytozy powstaje wodniczka pokarmowa. U większości orzęsków cytostom znajduje się na dnie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERWONKA

  Pojęcie obejmujące dwie postacie choroby przewodu pokarmowego: czerwonkę bakteryjną i pełzakowatą.

  Czerwonka bakteryjna (dyzenteria) to choroba zakaźna układu pokarmowego, wywoływana przez gramm(-) pałeczki Shigella z rodziny Entero-bacteriaceae (najczęściej Shigella flexneri i Shigella sonnei...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /2 731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYTOSZKIELET

  Dynamiczna sieć włókienek białkowych, tworząca podporę (rusztowanie) komórek, usztywniająca i nadająca im kształt (głównie w przypadku komórek zwierzęcych - u roślin funkcje usztywniające pełni przede wszystkim ściana komórkowa), a także uczestnicząca w wielu istotnych dla komórki procesach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 909

  praca w formacie txt

Do góry