Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  CZWARTORZĘD

  Najmłodszy okres ery kenozoicznej. Dzieli się na dwie epoki, starszą - plejstocen, oraz mtodszą - holocen, obejmujący ostatnie 10 000 iat. W czwartorzędzie ukształtowały się obecne zarysy mórz i lądów, a świat roślinny i zwierzęcy był już zbliżony do dzisiejszego. Pod koniec plejstocenu, na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIK MUTAGENNY (mutagen)

  Czynnik fizyczny, chemiczny lub biologiczny, wprowadzający trwałe lub labilne zmiany (chemiczne i fizyczne) w obrębie materiału genetycznego (mutacje spontaniczne i indukowane, uszkodzenia DNA), mogące prowadzić do wytworzenia nowych cech dziedzicznych (mutacje) lub sprzyjać procesom nowotworowym...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /2 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIK Rh (układ grupowy Rh)

  Grupa silnych antygenów powierzchniowych krwinek czerwonych. Składa się z 6 podstawowych antygenów C, D, E, c, d, e kodowanych przez osobne geny, z których C, D, E są genami dominującymi, natomiast c, d, e są genami recesywnymi. Odziedziczona kombinacja (Cc, Dd, Ee) decyduje o fenotypie antygenów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZŁOWIEK ROZUMNY, Homo sapiens

  >

  Typ; Strunowce

  Podtyp; Kręgowce

  Gromada: Ssaki

  Podgromada: Łożyskowce

  Rząd:    Naczelne

  Podrząd: Małpy wąskonose

  Nadrodzina: Człekokształtne

  Rodzina: Człowiekowate

  Rodzaj: Człowiek - Homo

  Gatunek: Człowiek rozumny - Homo sapiens

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE A ZDROWIE CZŁOWIEKA

  Do czynników atmosferycznych, które wpływają na zdrowie człowieka, zaliczamy: temperaturę powietrza, wilgotność powietrza, ruch powietrza (wiatr), ciśnienie atmosferyczne.

  Temperatura powietrza jest odbierana przez termoreceptory, czyli wyspecjalizowane komórki nerwowe, reagujące na zmiany...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZŁOWIEKOWATE

  Rodzina wymarłych i żyjących współcześnie naczelnych obejmująca dwie podrodziny: Pongidae, z jednym rodzajem - orangutan i Hominidae, z trzema rodzajami: szympans, goryl i człowiek. Historia ewolucyjna człowieka jest słabo poznana i budzi szereg uzasadnionych wątpliwości.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZŁONOWANIE, metameria/segmentacja

  Właściwość budowy zwierząt dwubocznie symetrycznych, polegająca na podziale ciała na szereg powtarzających się odcinków (metamerów, członów, segmentów). Występuje u większości zwierząt trójwarstwowych.

  U kręgowców dotyczy nerwów, mięśni, kręgów. Członowanie może być zupełne lub...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZŁOWIEK, Homo

  Rodzaj w obrębie rodziny człowiekowate, obejmujący dwa gatunki wymarłe: H. habilis (człowiek zdolny) i H. erectus (człowiek wyprostowany) i jeden żyjący H. sapiens {człowiek rozumny). Cechy typowe dla rodzaju człowieka to: mózgoczaszka o pojemności powyżej 750 ml, zróżnicowanie grubości kości...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZŁOWIEK A INNE SSAKI

  Organizm człowieka jest bardzo podobny do organizmów niektórych ssaków, np. małp człekokształtnych. Szczególnie podobnie przebiegają pewne wybrane procesy fizjologiczne, np.: oddychanie, odżywianie, wydalanie, rozmnażanie.

  Podobieństwa:

  -    ogólny plan budowy ciała,

  -    siedem kręgów szyjnych,

  -...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZŁOWIEK WYPROSTOWANY, Homo erectus

  Wymarły gatunek z rodziny człowiekowatych. Zamieszkiwał tereny Afryki, Azji i Europy. Najstarsze szczątki człowieka wyprostowanego datowane są na około 1,8 min. lat, a zatem przed ok. 800 tys. lat koegzystował na terenie Afryki z australopitekami. Pojemność mózgo-czaszki wynosiła od 850-940 ml;...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /455

  praca w formacie txt

Do góry