Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  DEKARBOKSYLACJA

  Reakcja odłączenia grupy karboksylowej w postaci cząsteczki C02 od substratu. Grupę karboksylową stanowi atom węgla połączony podwójnym wiązaniem z atomem tlenu oraz pojedynczym wiązaniem z grupą hydroksylową. Grupa karboksylowa nadaje związkom lekko kwasowy odczyn. W organizmach żywych reakcje...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DATOWANIE GEOLOGICZNE

  Oznaczanie wieku skorupy ziemskiej lub jej poszczególnych warstw. Najstarsza metoda datowania geologicznego była przydatna tylko do oznaczania wieku skał osadowych.

  Polegała na pomiarach i grubości i kolejności ułożenia poszczególnych warstw. Pozwoliła odtworzyć zasadniczy bieg przemian geologicznych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAWCA

  Osobnik, którego organ (np, nerka, serce) został przeszczepiony do innego osobnika (biorcy). Aby przeszczep nie został odrzucony, antygeny zgodności tkankowej dawcy i biorcy powinny być identyczne (jest to możliwe w przypadku bliźniąt jednojajowych) lub zbliżone.

  Dawcą jest też osobnik...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFEKACJA

  Wydalanie kału - wypróżnianie odbytnicy pod wpływem działania bodźca „rozciągającego”, wywołanego wypełnieniem jelita kałem, Proces jest kontrolowany przez ośrodkowy układ nerwowy. Zwierzęta mięsożerne zwykle wydalają kał raz na dobę, a roślinożerne - od kilku do kilkunastu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFICJENCJA (delecja fragmentu chromosomu)

  Rodzaj aberracji chromosomowej, polega na ubytku końcowego lub innego odcinka chromosomu. Deficjencje w organizmach haploidalnych Ijjb w stanie homozygotyczności mogą być letalne. Można je wykryć metodami cytologicznymi lub genetycznymi.

  Dla przykładu skutkiem deficjencji ramion krótkich chromosomu 5...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEHYDROGENACJA

  Odwodornienie, reakcja odłączenia od cząsteczki atomu wodoru, która w komórkach żywych jest katalizowana przez dehydrogenazy. Przykładami reakcji dehydrogenacji jest redukcja kwasu 3-fosfoglicetynowego do aldehydu 3-fosfoglicerynowego zachodząca w stro-mie chloroplastów w fazie ciemnej fotosyntezy, jest...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI KRZEPNIĘCIA KRWI

  Grup; substancji (głównie białek i poiipeptydów) obec nych w osoczu, odpowiedzialnych za proces krzepnięcia krwi. Dwanaście z nich oznaczono cyframi rzymskimi, np. czynnik II - protrombina, i III- tromboplastyna, IV - jony wapnia. Pozostałe, odkryte później, nie mają numeracji. Każdy białko wy czynnik...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZOPKI

  Jeden z typów (obok pręcików) komórek fotoreceptorowych (światłoczułych) oka, znajdujących się na siatkówce. Zdecydowana większość z 6 milionów czopków jest skupionych w jednym, centralnym miejscu siatkówki zwanym plamką żółtą. Czopki warunkują widzenie barwne oraz rozróżnianie drobnych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DARWIN KAROL CHARLES ROBERT (1809 - 1882)

  Dokonał rewolucji w świecie nauk przyrodniczych oraz w humanistyce poprzez stworzoną przez siebie teorię ewolucji biologii zwierząt (zwanej darwini-zmem). Ten angielski przyrodnik, geolog, zoolog i biolog odkrył prawidłowość w rozwoju form biologicznych - okazało się, że w naturze trwa nieprzerwanie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /5 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZUŁKI, anteny

  Ogólna nazwa wyrostków (przydatków) przedniej części ciała wielu bezkręgowców. Mogą być różnej budowy i pochodzenia. Występują na głowie stawonogów (z wyjątkiem pajęczaków); w liczbie dwóch par u skorupiaków lub jednej pary u wijów i owadów. Pełnią funkcję narządów zmystów: dotyku, węchu i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt

Do góry