Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  DNA - DEOKSYRYBONUKLEINOWY KWAS

  Polimer deoksynukleotydów, w skład których wchodzą cukier - deoksyryboza, reszty kwasu fosforowego i jedna z zasad azotowych zasady putynowe: adenina (A) i guanina (G), zasady pirymidynowe: tymina (T), cytozyna (C).

  DNA jest dużą makromolekułą o budowie liniowej. Jest to podstawowa cząsteczka niosąca...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIPLOID

  Komórka lub organizm zawierający dwa zespoły homologicznych chromosomów (garnitury chromosomalne), czyli diploidainą liczbę chromosomów (2n). U organizmów rozmnażających się płciowo jeden z tych zespołów pochodzi od matki, drugi od ojca. Do diploidów należy większość organizmów eukariotycznych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAPEDEZA

  Zdolność komórek (leukocytów: granulocytów, monocytów) do wychodzenia poza łożysko naczyń krwionośnych do miejsc, w których trwa stan zapalny i obecny jest obcy antygen, w kierunku rosnącego stężenia chemokin (che-moatraktantów, chemotaksja).

  >

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIPLOIDALNOŚĆ

  Stan wynikający z posir dania dwu zespołów homologicznych chromosi mów. Procesem rozpoczynającym diploidalność jest zapłodnienie, polegające na fuzji dwóc haploidalnych gamet, w wyniku czego w zygocie znajdują się dwa zespoły chromosomów: jeden pochodzący od ojca, a drugi od...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIASPORY

  Twory służące do rozprzestrzeniania się roślin, które mogą oderwać się od organizmu macierzystego i przemieszczać się, a w odpowiednich warunkach rozwinąć się w nową roślinę. Diasporą może być cały organizm lub jego fragmenty przeznaczone do rozmnażania, np. bulwki, rozmnóżki (d...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAKINEZA

  Ostatnie stadium profazy i podziału mejotycznego. W czasie diakinezy w wyniku znacznego upakowania chromatyny, chromosomy skracają się i grubieją oraz tracą kontakt z osłonką jądrową. Następuje dezintegracja otoczki jądrowej i zanika jąderko.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DETRYTUS

  Drobnoszczątkowa, martwa materia organiczna, złożona z ciał roślin oraz zwierząt i ich odchodów.

  W zbiornikach wodnych detry-tus tworzy osady denne lub unosi się w toni wodnej (trypton). Na lądzie stanowi organiczną warstwę gleby. W ściółkach leśnych mocno rozłożony materiał organiczny o...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DENITRYFIKACJA

  Proces biochemiczny, w którym pewne bakterie, zwane denitryfikacyjnymi, redukują azotany do azotu cząsteczkowego. Bakterie denitryfikacyjne są fakultatywnymi beztlenowcami. Redukują one azotany w kilku etapach, najpierw do azotynów, potem tlenków azotu (NO i N20), a dopiero te ostatnie do czystego azotu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /2 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEWIACJA

  Zmiany środkowego okresu mor-fogenezy, czyli pojawienia się na pewnym etapie rozwoju przebiegającego identycznie jak u przodka, takich odchyleń i modyfikacji, które były nieobecne u przodka (np. rozwój łusek u zarodków gadów). D. to jedna ze zmian rozwojowych w teorii fiiembriogenezy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEOKSYRYBOZA

  2-deoksy-D-ryboza (wzór chemiczny C5H10O4), pięciowęglowy monosacha-ryd należący do aldoz, której główną funkcją jest budowanie kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA). Jest to pochodna rybozy, w której atom tlenu przy węglu C-2 zostat zastąpiony atomem wodoru.

  W wyniku połączenia wiązaniem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /695

  praca w formacie txt

Do góry