Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  DOBÓR NATURALNY, selekcja

  Podstawowy mechanizm odpowiedzialny za przebiegającą ewolucję organizmów żywych, polegający na selekcjonowaniu genotypów ze względu na ich lepsze dopasowanie do warunków środowiska i wyższą rozrodczość. Zmiany wywoływane doborem będą proporcjonalne do presji wywieranej przez czynniki zewnętrzne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /5 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIPLONTY

  Organizmy diploidalne, u których przemiana faz jądrowych nie łączy się z przemianą pokoleń. Komórki diplonta w stanie weget tywnym są diploidalne, a haploidalne są tylko gamety. Proces zapłodnienia prowadzi do powstania zygoty, z której po podziałach mitotycznych powstaje organizm o diploidalnęj...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIKARION, jądra sprzężone

  Para jąder haploidalnych występujących w jednej komórce. Komórki dikariotyczne są charakterystyczne dla grzybów - workowców i podstawczaków.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIPLOTEN

  Jeden z etapów profazy w mejo zie, czyli redukcyjnym podziale jądra komórkowego. Na tym etapie skupione w biwalentach chromosomy homologiczne zaczynają się oddzielać od siebie.

  W przypadku, gdy pomiędzy chromosomami tworzącymi' biwalent nie doszło do procesu cros-sing-over, wówczas na chromosomach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIKTIOSOM

  Element struktury aparatu Gol-giego (AG), w postaci 'wygiętych łukowato, spłaszczonych cystern (o zmiennej grubości 5-7,5 nm, średnicy ok. 1 lim), stanowiących kontynuację gładkiego retikulum endoplazmatycznego (ER). Ułożone równolegle, jedna na drugiej tworzą strukturę na kształt odwróconego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIPOL

  Cząsteczka mająca budowę biegunową (polarną), np. cząsteczka wody, gdzie kowalencyjne wiązania H—O są spolaryzowane i mają w 1/3 charakter wiązania jonowego. Jest to skutek wysokiej elektroujemności atomu tlenu, tj. jego tendencji do ściągania elektronów ku sobie i średniej efektroujemności atomu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dinozaury

  Potoczna nazwa dwóch wymarłych rzędów gadów naczelnych: gadziomiedniczych (Saurischia) i ptasiomiedniczych (Ornithi-schia). Do tej poty opisano około 800 rodzajów dinozaurów, a każdego roku publikuje się doniesienią o kolejnych sześciu nowych rodzajach.

  Oba rzędy łączy w zasadzie tylko jedna cecha...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /4 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DISACHARYDY (dwucukry)

  Cukry złożone, powstające w wyniku kondensacji dwóch jednostek monosacharydowych, połączonych wiązaniem o-gli-kozydowyrn. W jego tworzenie zaangażowane są: powanie hemiacetalowe (lub hemiketalowe) /szego oraz jedna z grup OH drugiego monosa-/du. Krystaliczne, aktywne osmotycznie sub-cje, o słodkim smaku...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIPLOFAZA

  Faza w przemianie pokoleń u roślin. Oznacza się ona obecnością pokolenia diplo-idalnego rośliny, a więc sporofitu. U większości roślin, poza mszakami, diplofaza jest najdłuższą występującą fazą w przemianie pokoleń, zaś stadium haplonta, a więc gametofitu zredukowane jest jedynie, do okresu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAPAUZA

  Okres zahamowania rozwoju i czynności życiowych wywołany okresowymi, niekorzystnymi zmianami warunków zewnętrznych środowiska. Termin stosowany głównie w odniesieniu do owadów. Wykształcenie zdolności do diapauzy jest wynikiem ewolucyjnego przystosowania się owadów żyjących w strefie klimatu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /516

  praca w formacie txt

Do góry