Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  DYMORFIZM, dwupostaciowość

  Występowanie w obrębie jednego gatunku zwierząt lub i roślin dwóch różnych form, odmiennych pod | względem wyglądu, budowy, fizjologii i/lub behawioru. Wyróżniamy: dymorfizm płciowy (różnica w wyglądzie organizmu męskiego i żeńskiego tego samego gatunku, np. u wielu ptaków, roślin i dwupiennych)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DWULIŚCIENNE

  Klasa roślin okrytozalążko-wych. W zarodku dwuliściennych występują dwa li-ścienie w odróżnieniu od drugiej klasy tej gromady - jednoliściennych, które mają jeden liścień. Wśród dwuliściennych spotyka się rośliny wieloletnie z przyrostem na grubość oraz jednoroczne zielone.

  Charakterystyczne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSTROFICZNE JEZIORO

  Jezioro o dużym niedoborze związków pokarmowych. Wskutek gromadzenia się humusu woda ulega zakwaszeniu, co zaburza funkcjonowanie jeziora i powoduje zmiany biocenozy. Jezioro wypłyca się, zarasta i przekształca się w torfowisko wysokie.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DWUNASTNICA

  Pierwsza część jelita cienkiego. Występuje pomiędzy żołądkiem a jelitem czczym. Do dwunastnicy uchodzą przewody: żółciowy - wiodący żółć z wątroby i trzustkowy - doprowadzający sok trzustkowy. W świetle dwunastnicy następuje emulgacja tłuszczu pod wpływem żółci oraz obróbka enzymatyczna...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYWERGENCJA, ewolucja rozbieżna

  Forma specjacji polegająca na rozszczepieniu gatunku na dwa lub więcej, z których każdy przystosowuje się drogą doboru naturalnego do odmiennych warunków życia. Do dywergencji dochodzi np. przy zajmowaniu nowych środowisk przez różne grupy populacji i izolowanie tych populacji (np. żubr i bizon)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DWUPIENNOŚĆ

  Rodzaj rozdzieinopłciowo-ści występujący u części roślin, polegający na wykształcaniu osobników żeńskich, wyposażonych w żeńskie narządy ptciowe oraz osobników męskich, wyposażonych w męskie narządy płciowe, jest to rodzaj rozdzielnoptciowości zdecydowanie rzadszy niż jednopienność. Do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUPLIKACJA

  W genetyce, pojęcie określające podwojenie materiału genetycznego w wyniku aberracji strukturalnej, prowadzącej do powstania dwóch jego kopii, np. jako wynik nierównego eros-sing-over w mejozie. Duplikacja może obejmować cały genom, poszczególne chromosomy, geny lub ich fragmenty.

  Powstaje...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DREWNO, KSYLEM

  Tkanka przewodzi występująca u paprotników i roślin nasienr rozprowadzająca wodę i sole mineralne, pot przez korzenie. W klimacie umiarkowanym, wiosną, przy wzmożonym zapotrzebowaniu na substancje odżywcze, drewnem wędrują związki organiczne z pni i korzeni. Po nacięciu tkanek -pnia wycieka słodki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /6 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBÓR SZTUCZNY

  Działania człowieka zmierzające do uzyskania organizmów hodowlanych - zwierząt i roślin o pożądanych przez niego cechach. Dobór sztuczny jest realizowany przez konsekwentne, trwające wiele pokoleń wybieranie do rozrodu osobników o nasilonych określonych cechach.

  Uzyskuje się wtedy odmiany, które...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DROBNOUSTROJE, mikroorganizmy

  Każdy organizm, którego nie można zaobserwować bez użycia mikroskopu. Jednakże w języku naukowym nie jest to definicja precyzyjna. W praktyce drobnoustrojami nazywamy te organizmy, którymi zajmują się mikrobiolodzy. Do mikroorganizmów zaliczamy: wirusy, bakterie, grzyby jednokomórkowe, glony...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /383

  praca w formacie txt

Do góry