Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  EFEKTOR, narząd wykonawczy

  Efektorami są mięśnie i gruczoły. Pobudzanie efektora do działania następuje pod wpływem impulsu nerwowego przekazywanego przez włókna eferentne. Miejsca styku zakończeń neuronu ruchowego i efektora to synapsy neuronowo-efektorowe. receptory zmysłowe.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKOLOGIA

  Nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, badająca wzajemne związki pomiędzy organizmami i ich zespołami a środowiskiem, czyli o ekonomice przyrody. Termin „ekologia” pochodzi z języka greckiego (oikos - dom, miejsce życia, logos - nauka) i-dosłownie oznacza naukę o miejscu życia (środowisku).

  Z...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFEKT ZAŁOŻYCIELA

  Zjawisko związane z kolonizacją nowych obszarów, najczęściej wysp. Populacja zasiedlająca jest wyposażona w niewielką, losową próbę alleli wyjściowej populacji. Ze względu na niewielką liczbę osobników niektóre allele mogą ulec przypadkowej eliminacji (dryf genetyczny) i w rezultacie izolowana...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZOCYTOZA

  Aktywny sposób transportu substancji przez błonę komórkową na zewnątrz komórki; proces usuwania na zewnątrz komórki produktów odpadowych lub też produkowanych przez nią specyficznych substancji (np. hormonów przez komórki gruczołowe), polegający na zlaniu się błony plazmatycznej pęcherzyka...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzoergiczna reakcja

  Reakcje chemiczne, podczas których uwalniana jest energia swobodna, która następnie może zostać wykorzystana do wykonania jakiejś pracy, W reakcji egzo-ergicznej produkty zwierają mniej energii niż sub-straty i dlatego jest ona uwalniana do otoczenia. Klasycznym przykładem tego typu reakcji jest...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ECHOLOKACJA

  Sposób obrazowania przestrzeni wykorzystujący umiejętność wysyłania tai dźwiękowych i analizowania ich odbicia od otaczających obiektów, ilość informacji o otoczeniu, którą można uzyskać dzięki tej metodzie, zależy od długości fali emitowanej, im jest ona krótsza, tym mniejsze obiekty można...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /2 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFEKT CIEPLARNIANY, efekt szklarniowy

  Naturalnie występujące zjawisko polegające na selektywnym przepuszczaniu przez atmosferę ziemską fal elektromagnetycznych w zależności od ich długości. Atmosfera jest przezroczysta dla docierającego na naszą planetę światła widzialnego czy UV, natomiast nie przepuszcza części promieniowania...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /2 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIÓB

  Rogowy wytwór, będący przedłużeniem szczęki górnej i żuchwy, występujący u ptaków, żółwi i stekowców (dziobaka). Dzioby ptaków zastępują im zęby, ponadto, wskutek przekształcenia przednich kończyn w skrzydła, przejęły także ich funkcje. Służą do chwytania zdobyczy, rozdrabniania pokarmu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /4 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziura ozonowa

  Zjawisko fizyczne, będące wynikiem spadku (do 90%) koncentracji ozonu O3 w stratosferze atmosfery ziemskiej.

  Wykryte po raz pierwszy nad obszarem Antarktydy. Powstaje głównie na skutek reakcji chemicznych ozonu ze związkami chloru i fluoru (freony, halony) oraz tlenkiem azotu (m.in. produkt spalania paliw...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIWADEŁKO, miracidium

  Pierwsze stadium lanwalne w cyklu rozwojowym przywr, np. u motylicy wątrobowej. Dziwadełko jest formą wolno żyjącą. Jego samodzielne życie trwa jednak krótko (kilkanaście do kilkudziesięciu godzin), po czym odszukuje żywiciela, do którego aktywnie wnika i przekształca się w sporocystę. Żywicielem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /367

  praca w formacie txt

Do góry