Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  EMBRIOGENEZA

  Rozwój zarodkowy, na który składają się kolejno: bruzdkowanie, gastruia-cja i organogeneza. U zwierząt obejmuje okres od powstania zygoty do momentu opuszczenia osłon jajowych (jajo lub jajożyworodność) lub organizmu matki (żyworodność) przez nowo powstały organizm.

  Embriogenezą somatyczną...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKOTON

  Wąska strefa przejściowa pomiędzy sąsiadującymi ekosystemami, zazwyczaj wyznaczona przez naturalne warunki terenowe, np. brzeg jeziora lub spowodowane działalnością człowieka, np. brzeg lasu i pola uprawnego. W ekotonie występują gatunki z obu sąsiadujących biocenoz, mogą występować również...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPRESJA GENU

  Proces przepływu informacji genetycznej zawartej w genie na obraz fenotypu danej komórki/organizmu. Ekspresje genu zatem obejmują takie procesu jak: transkrypcja -popisywanie informacji z DNA na RNA, translacja przepisywanie informacji z RNA na białko.

  Zwrócić należy uwagę, że oprócz wymienionych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKTODERMA

  Zewnętrzna warstwa —> gastruli, stadium zarodka zwierząt wielokomórkowych. U bezkręgowców z ektodermy powstaje pokrycie ciała, często wykształcające kutikulę, układ nenwowy i narządy zmysłów, a także przednia i tylna część jelita. Z niej wykształcają się także skrzela, tchawki i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elajoplasty

  Piastydy bezbarwne (leuko-plasty) wyspecjalizowane w syntezie i gromadzeniu tiuszczów. Inne leukoplasty magazynują skrobię (amyloplasty) lub białka (proteoplasty).

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKOLOGICZNE ROLNICTWO

  Charakterystyczną cechą rolnictwa ekologicznego jest rezygnacja z chemicznych środków ochrony roślin (pestycydów i herbicydów) oraz unikanie nawozów sztucznych. Należy też pamiętać, że ekologiczne uprawy roślin można prowadzić na terenach o czystym powietrzu i nad czystą wodą.

  W rolnictwie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /1 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKOSYSTEM

  Układ obejmujący elementy abiotyczne (nieożywione) i biotyczne (ożywione), połączone między sobą siecią relacji. Mogą to być proste układy: pasożyt-żywiciel, pożywka laboratoryjna - drobnoustroje, organizmy zamieszkujące kałużę, jak również każda inna -» biocenoza wraz ze swoimi...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /2 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZONY

  Część genu eukariotycznego, w której zawarta jest informacja o białku. W genomach eukariotycznych geny są nieciągłe i pomiędzy egzonami znajdują się introny-jednostki niekodujące białek.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZOSPORY

  Zarodniki powstające zewnątrz-komórkowo u grzybów, np. zarodniki konidialne, tworzące się przez odcięcie szeregu komórek na końcach strzępek (pędziak, kropidlak) czy zarodniki podstawkowe (borowik, pieczarka).

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EJAKULACJA

  Wytrysk nasienia (spermy) występujący u samców w czasie kopulacji, wywołany skurczem mięśniówki gładkiej najądrzy, nasienio-wodu, przewodu moczo-płciowego i dodatkowych gruczołów płciowych. Wyrzuconą w trakcie ejaku-lacji porcję spermy nazywamy ejakulatem.

  U mężczyzn ejakulat zawiera ok. 400 min...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /623

  praca w formacie txt

Do góry