Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  EUCHROMATYNA

  Luźny stopień skondensowania chromatyny. Euchromatyna zbudowana jest z DNA zawierającego aktywne geny. Słabe upakowanie DNA umożliwia przyłączenie się specyficznych białek do DNA, umożliwiając ekspresję zawartej w nici DNA informacji genetycznej.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIBLAST

  1.    Pierwotna ektoderma; zewnętrzna warstwa w dwuwarstwowym zarodku. Termin o szerszym znaczeniu niż ektoderma, używany najczęściej do opisu zarodków strunowców, rzadziej bezkręgowców.

  2.    W botanice epiblast to szczątkowy liścień występujący w zarodkach większości...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENDONUKLEAZY

  Enzymy przecinające wią-. zanie fosfodiestrowe wewnątrz łańcucha poiinu-kleotydowego (cząsteczki DNA lub RNA). Na specjalną uwagę zasługują enzymy restrykcyjne, które tną DNA w określonych miejscach sekwen-cji nukleotydowej i dzielą się ze względu na mechanizm działania. W zależności od...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIDERMA, skórka

  Pierwotna, ochronna tkanka roślinna występująca na powierzchni młodych organów roślin. Najczęściej zbudowana, z jednej warstwy cienkościennych, celulozowych, ściśle do siebie przylegających komórek, zwykle pozbawionych chloroplastów. Skórka pełni rolę bariery odgradzającej wnętrze rośliny od...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /3 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENDOSPORY

  Zarodniki powstające wewnątrzkomórkowe, np. u grzybów zarodniki workowe lub u roślin zarodnikowych zarodniki powstające w zarodniach po mejozie. Endospory to także określenie przetrwalników wytwarzanych przez niektóre bakterie.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIFITY, porośla

  Rośliny rosnące na innych roślinach, lecz wykorzystujące je tylko jako podpory, zaś odżywiające się samodzielnie. Epifity są bardzo częste na obszarach tropikalnych, gdzie taki tryb życia umożliwia im lepszy dostęp do światła. Wiele epifitów spotyka się wśród paproci, storczykowatych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENERGIA AKTYWACJI

  Nakład energii, który musi zostać dostarczony do układu, aby doszło do zapoczątkowania przebiegu reakcji chemicznej. Jego wartość odpowiada różnicy pomiędzy energią substratu i stanu przejściowego. Energia aktywacji, obok katalizatorów i temperatury, jest jednym z czynników, które wpływają na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EROGENY

  Sterydowe, żeńskie hormony jwe, produkowane przez jajniki, aie również W niewielkich ilościach przez korę gruczołu nad-nerczowego.

  Powstają z cholesterolu przy udziale monooksy-genaz systemu cytochromu P-450, NADPH i 02. qvnteza estrogenów zachodzi w drugorzędowym, dojrzewającym pęcherzyku jajnikowym...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /1 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENZYMY

  Związki chemiczne, pełniące funkcje biokatalizatorów. Obniżają one energię aktywacji, przez co zwiększają szybkość katalizowanych przez nie reakcji chemicznych.

  Za wyjątkiem małych cząsteczek RNA, zdolnych do przeprowadzania katalizy wszystkie enzymy są białkami. Dzięki optymalizowaniu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /3 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUGENIKA

  Pogląd, zgodnie z którym możliwe jest doskonalenie puli genowej ludzkości poprzez elastyny i kolagenu, rozszerzają naczynia krwionośne i usprawniają krążenie. Zatrzymują w organizmie wodę i sód działając synergistycznie z mineralokortykosteroidami nadnerczy. 

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /297

  praca w formacie txt

Do góry