Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  EWOLUCJA - GŁÓWNE ETAPY

  Zgodnie z teorią ewolucji biologicznej przyjmuje się, że pierwszą formą życia na Ziemi była prakomórka (przy czym ciągle nie wiadomo, w jaki sposób powstały prakomórki). Występowała ona w środowisku wodnym, oddychała beztlenowo, odżywiała i się cudzożywnie. Prawdopodobnie od takiej prostej formy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCYJNY ROZWÓJ PLECHOWCÓW

  Najprostszymi i najstarszymi roślinami są glony ściśle związane ze środowiskiem wodnym. Ciało glonów, zwane plechą, wykazuje różne stopnie rozwoju. Najprostsze w swojej budowie są glony jednokomórkowe, np. chlorella, okrzemki. Następny stopień organizacji budowy to glony kolonijne, np. skrętnica...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EURYBIONTY

  Organizmy słabo wyspecjalizowane, o szerokim zakresie tolerancji na wahania czynników środowiskowych, jednakowym w całym zasięgu występowania. Jeśli znaczna tolerancja dotyczy tylko jednego czynnika, np. temperatury, to mówi się o organizmach eurytermicznych, jeśli jedynie zasolenia - o organizmach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCYJNY ROZWÓJ STRUNOWCÓW

  Dużo dowodów na temat rozwoju ewolucyjnego strunowców dostarczają: anatomia porównawcza, embriologia oraz liczne wykopaliska i skamieniałości.

  Strunowce stanowią typ o dużej różnorodności budowy. Ich cechą wspólną jest wykształcenie struny grzbietowej.

  Typ Strunowce dzieli się na 3 podtypy:

  a)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /2 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUGLENA ZIELONA

  Przedstawiciel Protista reprezentujący eugleniny. Euglena zielona żyje w wodach słodkich, w zanieczyszczonych zbiornikach, kałużach. Siowo „euglena" pochodzi od greckich słów „dobre oko”, gdyż większość organizmów należących do tej grupy posiada plamkę oczną, tzw. stigmę, pełniącą rolę filtru...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /1 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUKARIONTY (Eucaryota)

  Eukariota, eukarioty, jądrowe, jądrowce - grupa organizmów jedno lub wielokomórkowych zawierających jądro komórkowe z -» chromosomami, otoczone błoną jądrową. Przypuszcza się, że organizmy eukariotyczne powstały około 1,8 mld lat temu. Zgodnie z teorią endosymbiotyczną, ich powstanie było...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /1 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUPLOIDALNOŚĆ

  Stan wynikający z posiadania liczby chromosomów będącej wielokrotnością-jednego zespołu chromosomów czyli n, np. In - monoploidalność, 2n - diploidalność, 3n i więcej - poliploidalność.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOLACJA

  Inaczej wypłonienie, czyli ogół przemian, którym ulegają rośliny żyjące w ciemności i nie mające możliwości przeprowadzania fotosyntezy, związanych z zahamowaniem lub spowolnieniem procesów metabolicznych, do których przebiegu niezbędne jest światło, w tym również syntezy hormonów roślinnych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /1 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EOZYNOFILE (leukocyty kwasochłonne)

  Kuliste komórki, o średnicy 15-25 urn, z charakterystycznym, dwupłatowym iub podkowiastym jądrem; stanowią ok. 1-3% wszystkich leukocytów, podobnie jak bazofile powstają w czerwonym szpiku kostnym, z komórek macierzystych nieukierun-kowanych, które pod wpływem interleukin (11-3 i b), czynników...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /1 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENDOMITOZA

  Kolejne cykle replikacyjne DNA, którym nie towarzyszy rozchodzenie się chromosomów. Nie zachodzi podział jądra ani cy-tokineza. Prowadzi to do zwielokrotnienia liczby chromosomów w komórce - poliploidyzacji. Przyczyną endomitozy może być zaburzenie działania wrzeciona kariokinetycznego np. pod wpływem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /354

  praca w formacie txt

Do góry