Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  FIKOCYJANINA

  Niebieski pomocniczy barwnik fotosyntetyczny należący do grupy fikobilin, występujący głównie w chromatoforach (prymitywnych chloroplastach) sinic (cyjanobakterii) i nadający im, w połączeniu z czerwoną fikoeryttyną, charakterystyczny niebieskawy (siny) kolor.

  Fikocjanina umożliwia sinicom...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERREDOKSYNY

  Białka zawierające centra żelazowo-siarkowe (Fe-S), funkcjonują jako donory i akceptory elektronów w wielu reakcjach oksyclo--redukcyjnych zachodzących w komórkach.

  Biorą udział np. w transporcie elektronów w błonie tyla-koidu w fazie świetlnej fotosyntezy. Ferredoksyna odpowiada za przekazanie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUSTACHIUSZA TRĄBKA, trąbka słuchowa

  Wąski przewód łączący gardziel z jamą ucha środkowego, występujący u kręgowców lądowych, za wyjątkiem płazów beznogich, ogoniastych i niektórych bezogonowych, a także węży i beznogich jaszczurek. Trąbka Eustachiusza służy do wyrównywania ciśnienia po obu stronach biony...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAD - dinukleotyci flawinoadeninowy

  Połączone ze sobą dwie reszty nukieotydowe (ryboza + grupa dodatkowa), przy czym w jednej z nich występuje adenina, a w drugiej ryboflawina. Do FAD mogą być przyłączane dwa atomy wodoru, np. układu odpornościowego.

  W tym przypadku komórki żerne albo bezpośrednio rozpoznają struktury ścian...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /1 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUTROFIZACJA

  Wzrost żyzności wód, głównie spowodowany wzrostem stężenia związków zawierających azot i fosfor. Źródła tych związków mogą być mineralne lub organiczne. Eutrofizacja jezior jest procesem naturalnym. Większość jezior powstaje jako zbiorniki oligotroficzne, czyli ubogie w zasoby odżywcze, jednak...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /2 945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAGOCYTOZA

  Proces pochłaniania przez j komórki cząstek o wielkościach mikroskopijnych, np. bakterii, innych komórek lub ich części. Proces może służyć zdobywaniu pokarmu, jak u wielu pierwotniaków, gąbek, parzydełkowców i szkarłupni albo usuwaniu komórek martwych i obecnych w organizmie drobnoustrojów, jak u...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /1 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJA

  Proces zmian i różnicowania się organizmów żywych na Ziemi trwający od chwili po wstania życia (w wyniku —> biogenezy) do chwili obecnej. Ewolucja dotyczy zmian własności organizmów, wyłaniania się nowych jednostek taksonomicznych i ich wymierania. Przyjmuje się, że w początkowych etapach ->...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /6 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAGOCYTY, komórki żerne

  W znaczeniu ogólnym: komórki, które wchłaniają i zazwyczaj trawią bakterie, krwinki. Fagocyty to komórki zaangażowane w reakcje odpornościowe zwierząt należących do kręgowców, jak i bezkręgowców. W węższym znaczeniu są to makrofagi, osteoklasty, chondroklasty, mikroglej i granulocyty (głównie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJA - DOWODY BEZPOŚREDNIE

  Są to głównie skamieniałości, czyli resztki albo ślady organizmów pochodzące z ubiegłych epok geologicznych, które przetrwały do dziś w postaci:

  -    szczątków kopalnych, czyli fragmentów szkieletów, np, szkieletów dinozaurów, muszli mięczaków;

  -    odcisków w skałach lub bryłach węglowych, np...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /1 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAKULTATYWNOŚĆ

  Właściwość procesu zachodzącego w organizmie żywym, w populacji, polegająca na możliwości jego okresowego występowania, okresowej zmiany w jakości, natężeniu lub szybkości przebiegu, uwarunkowana czynnikami środowiskowymi, np. pasożyty fakultatywne mogą okresowo zmienić sposób odżywiania się...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /409

  praca w formacie txt

Do góry