Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  FLOEM, ŁYKO

  Roślinna tkanka przewodząca odpowiedzialna za rozprowadzanie w roślinie organicznych związków pokarmowych, wytworzonych w procesie fotosyntezy przez organy asymilacyjne (liście oraz zielone części łodygi), a także za transport fitohormonów (hormonów roślinnych), witamin, ATP i ADP a nawet niektórych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /3 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIMBRIE

  Struktury komórkowe występujące na powierzchni komórek bakteryjnych. Fimbrie są włosowatymi strukturami, o długości od 0,1 pm do kilku mikrometrów i średnicy zazwyczaj od 2 do 10 nm. Fimbrie są strukturami odpowiedzialnymi za przyleganie komórki bakteryjnej do innej komórki, a więc adhezję...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /1 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FMN - mononukieotyd flawinowy

  Koenzym dla wielu enzymów katalizujących reakcje utleniania I redukcji (oksydoreduktaz), pochodna ryboflawiny (witamina B2). Po przyjęciu dwóch elektronów i dwóch protonów przechodzi w formę zredukowaną FMNH2.

  NADH + H+ + FMN -> FMNH2 + NAD+

  FMN może też przyjmować (lub FMNH2 oddawać) jeden elektron...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FITOCHROM

  Białko fotoreceptorowe występujące w komórkach roślinnych, pełniące funkcję receptora światła czerwonego i tzw, dalekiej czerwieni (promieniowania świetlnego o długości fali ok. 730 nm). Białko to występuje w komórkach w dwóch formach ulegających wzajemnym przekształceniom na skutek absorpcji...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMY PRZEJŚCIOWE, ogniwa pośrednie

  Przykłady gatunków, rodzajów, które posiadają cechy charakterystyczne dla dwóch grup systematycznych, np. euglena zielona - cechy roślin i zwierząt, lancetnik - cechy bezkręgowców i strunowców, a z wymarłych Seymouria - cechy płazów i gadów, Archaeopteryx - cechy gadów i ptaków. Formy przejściowe są w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FITO HORMONY (hormony roślinne)

  Nie-białkowe związki organiczne, które w bardzo małych stężeniach modyfikują procesy fizjologiczne roślin (wzrost i rozwój) i ekspresję genów w komórkach. Podzielone na kilka grup omówionych poniżej.

  Auksyny (m.in. AAI- kwas 3-indolilooctowy, in-doliloacetonitryl) zlokalizowanie są w strefie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /3 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FITONCYDY, fitoaleksyny

  Roślinne związki chemiczne wytwarzane dla obrony przed patogenami (grzyby, bakterie, wirusy). Pełnią rolę inhibitorów wzrostu dla tego patogenu. Fitoncydy wchodzą w sktad systemu obronnego rośliny wyższej. Fitoncydy są syntetyzowane np, przez czosnek, chrzan, jałowiec, bylicę i wykazują działanie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FELLOGEN, miazga korkotwórcza

  Warstwa komórek merystematycznych wtórnego pochodzenia, które dzieląc się wytwarzają korkowicę. Felloderma w łodydze może tworzyć się np. w korze pierwotnej (sosny, świerka), w skórce (np. u gruszy) lub w tyku (np. wrzosowate). W korzeniu fel-logen powstaje z głębiej leżących komórek mięki-szu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIBROPLAST

  Komórka tkanki łącznej wywodząca się z komórki mezenchymatycznej. Fibro-blast ma kilka ostrych wypustek, owalne jądro i zasadochłonną cytoplazmę z dobrze rozwiniętą szorstką siateczką śródplazmatyczną (szorstkim retikulum endoplazmatycznym) 1 aparatem Goigie-go.

  Fibroblast produkuje i wydziela...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FENOTYP

  Fenotypem nazywamy ogół cech danego osobnika, do których zaliczamy: morfologię, fizjologię i biochemię. Fenotyp jest warunkowany genotypem, a więc można powiedzieć, że fenotyp to ogół cech danego osobnika/komórki ujawniających się na zewnątrz. Cechy fenotypowe są wyrazem występowania określonego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /456

  praca w formacie txt

Do góry