Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  GAMETOFIT

  Jedno ze stadiów przemiany pokoleń u roślin (drugim stadium jest sporofit). Ko mórki tworzące gametofit są haploidalne, tzn. zawierają pojedynczy zestaw chromosomów (liczba chromosomów wynosi In). Funkcją gametofitu jest wytwarzanie gamet (komórek jajowych i plemników), które następnie, po zapłodnieniu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /2 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOTOTROPIZM

  Reakcja ruchowa u roślin, wywołana bodźcem świetlnym, polegająca na takim ustawieniu się organów roślinnych, które umożliwia równomierne oświetlenie całej rośliny, Fototropizm związany jest zmianą w sposobie wzrostu danego organu, wywołaną różnicami w przestrzennym rozmieszczeniu światła...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /1 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOTONASTIA

  Reakcja ruchowa roślin, wywołana zmianą intensywności padającego na nie światła, a nie jak w przypadku fototropizmu jego kierunkiem.

  Do fotonastii zdolne są liście posiadające kolanka liściowe, kwiaty oraz komórki szparkowe. Kwiaty niektórych gatunków roślin (np. tulipan) otwierają się...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAMETOGENEZA

  Proces prowadzący do powstania gamet. Gamety powstają poprzez podział mejotyczny somatycznej komórki w gonadach. W wyniku gametogenezy mogą powstać plemniki spermatogeneza czy komórki jajowe - oogeneza.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRAGMOPLAST, wrzeciono cytokinetyczne

  Beczułkowata struktura tworząca się przejściowo z włókien białkowych w czasie podziału komórki roślinnej w jej środkowym obszarze. Powstawanie fragmoplastu można obserwować w anafazie i na początku telofazy. W obrębie włókien białkowych gromadzą się drobne pęcherzyki aparatu Golgiego niosące...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOTOODDYCHANIE

  Proces występujący u roślin, przebiegający na świetle w sytuacji znacznie zmniejszonego stężenia dwutlenku węgla w tkankach. W takiej sytuacji karboksylaza 1.5-bifosforybulozy (rubisco), zamiast przyłączenia C02 do cząsteczki 1,5-bifosforybulozy (pierwszej reakcji cyklu Calvina-Bensona), katalizuje...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /2 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAMETY

  Komórki rozrodcze, powstające w 'wyniku gametogenezy, umożliwiające rozmnażanie płciowe. Czasami mogą to być tylko jądra komórkowe, jak w przypadku koniugacji u orzęsków. Organizmy jednokomórkowe mogą tworzyć gamety z przekształcenia całego ciała, zwane hologame-tami. Powstające w wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /2 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GADY (Reptilia)

  Gromada  kręgowców zmiennocieplnych, których ciaio okrywa suchy, silnie zrogowaciaty, naskórek, tworzący tarcze i łuski. Gady należą do owodniowców. Współcześnie jest znanych 7800 gatunków grupowanych w cztery rzędy: żółwie, sfenodonty, krokodyle i łuskono-śne, dzielone na węże i jaszczurki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /6 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOTOPERIODYZM

  Reakcja organizmu na zmieniający się w cyklu dobowym czas trwania okresów światła i ciemności, związana z działaniem tzw. zegara biologicznego. Jest wynikiem dostosowania się roślin i zwierząt do środowiska, w którym taki cykl występuje. Cechą charakterystyczną fotoperiodyzmu jest tzw. krytyczny...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /2 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALAKTOZA

  Cukier prosty (monosacharyd), posiadający sześć atomów węgla w cząsteczce (należący do heksoz) i zawierający grupę funkcyjną aldehydową (zaliczający się do aldoz).

  Tak jak w przypadku innych heksoz, atomy węgla w cząsteczce galaktozy tworzą charakterystyczny pierścień. Od glukozy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /795

  praca w formacie txt

Do góry